Kvietimas teikti paraiškas Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programai įgyvendinti

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2019-2021 METŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

Kviečiame teikti paraiškas Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019-2021 metų programai įgyvendinti.

Konkursas organizuojamas parinkti tiesioginį susisiekimą vykdančią (-ias) organizaciją (-as) teikti rinkodaros paslaugas Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019 – 2021 metų programos įgyvendinimo laikotarpiu.

Programos tikslai:

  1. Klaipėdos regiono, kaip patrauklios turizmui ir investicijoms vietovės, įvaizdžio kūrimas ir populiarinimas;
  2. Tiesioginių jungčių tarp Klaipėdos regiono ir tikslinių atvykstamojo turizmo šalių bei tiesioginio užsienio investicijų rinkų, pasiekiamumo kokybės užtikrinimas.

Programos uždaviniai:

  1. Skatinti esamų maršrutų, didinančių Klaipėdos regiono žinomumą, palaikymą ir naujų maršrutų atsiradimą;
  2. Identifikuoti efektyviausias rinkodaros priemones, pristatančias Klaipėdos regioną kaip patrauklią lankytiną turistinę kryptį ir jame esančius turizmo produktus, išteklius bei galimybes ir organizuoti jų įgyvendinimą;
  3. Identifikuoti efektyviausias rinkodaros priemones, pristatančias Klaipėdos regiono investicinę aplinką ir organizuoti jų įgyvendinimą.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, kuris ne mažiau kaip 2 metus aktyviai veikiantys Klaipėdos regione ir (ar) planuojantys vykdyti tiesioginius reguliarius susisiekimo maršrutus (skrydžius) iš (į) Palangos oro uosto (-ą).

Paraiškos Konkursui priimamos paštu, elektroniniu paštu adresu info@klaipedaregion.lt  arba atvykus į Asociacijos biurą, adresu Šaulių g. 32-5, Klaipėda, LT-92231.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateikti Asociacijai vienu iš nurodytų būdų:

  • tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Asociacijai. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS“. Paraiškos, pateiktos naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, laikomos pateiktos laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena;
  • elektroniniu paštu teikiamos paraiškos ir pridedami dokumentai turi būti pateikiami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx, jpeg ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Visi konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai su priedais, kurie teikiami elektroniniu paštu, privalo būti pasirašyti galiojančiu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas.

Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškos pildomos lietuvių kalba. Vienas juridinis  įstaiga ar įmonė gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos nesvarstomos, jeigu pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui ir/arba nepateikti visi paraiškoje prašomi dokumentai.

Informuojame, kad Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programos įgyvendinimo atrankos vertinimo komisijos 2018 m. spalio 25 d. protokoliniu sprendimu Nr. 1 pratęsimas paraiškų teikimo terminas iki š.m. lapkričio 2 d. 17:00 val.

Pirmasis atrankos vertinimo komisijos posėdis numatomas š.m. lapkričio 6 d., 10:00 val. adresu Šaulių g. 32-5, Klaipėda.

Antrasis atrankos vertinimo komisijos posėdis numatomas š.m. lapkričio 9 d., 14:00 val. adresu Šaulių g. 32-5, Klaipėda.

Kontaktinis ir už dokumentų priėmimą bei informacijos apie konkurso sąlygas ir vykdymo tvarką suteikimą atsakingas asmuo: Klaudija Kionies, asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė, el. p.: info@klaipedaregion.lt. Tel. +37065015620.

PRIDEDAMA:

Naujienų prenumerata

Nepraleiskite svarbių Klaipėdos regiono naujienų prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.  


Šioje formoje renkame Jūsų duomenis (vardą ir el. paštą), kad galėtume su Jumis susisiekti. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikos puslapyje.


Perskaičiau KlaipedaRegion.lt privatumo politiką ir sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi laikantis visų taisyklių.


X
Naujienų prenumerata