TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO INICIATYVOS

Pagrindinis asociacijos „Klaipėdos regionas“ bendradarbiavimo su kitomis užsienio organizacijomis bei iniciatyvomis tikslas yra skatinti Klaipėdos regiono plėtrą ir didinti žinomumą.

Klaipėdos regiono indėlis į ES Baltijos jūros regiono strategijos (ES BJRS) įgyvendinimą

Asociacija „Klaipėdos regionas“ bendradarbiauja su tokiomis organizacijomis kaip Europos periferinių jūrų regionų konferencijos Baltijos jūros komisija, Baltijos regiono subregioninis bendradarbiavimo platforma, Baltijos miestų sąjunga su siekiu stiprinti regiono žinomumą tarptautiniame lygmenyje, prisidėti prie reikšmingų iniciatyvų ir projektų, kuriančių pridėtinę vertę regionui.

Susipažinkite su mūsų iniciatyvomis ir darbais:

  • 2017.09.18 patvirtinta ES institucijoms skirta Euroregiono „Baltija“ pozicija dėl Sanglaudos politikos po 2020 m., kurioje ypatingas dėmesys yra skiriamas ES BJRS įgyvendinimui ir teritorinio bendradarbiavimo svarbai. Su dokumentu galima susipažinti čia 
  • 2016 m. ES BJRS pradžiamokslyje Klaipėdos regiono patirtys ir įžvalgos. Žiūrėti dokumentą 
  • Nuo 2015 m. Klaipėdos regionas atstovaujamas ES Baltijos jūros turizmo forume. Aplankyti svetainę 

Nuotrauka: Interreg South Baltic Programme