BioEKONOMIKA

Tikslas: siekiama iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu.

Veiklos sritys

Klaipėdos regione potencialiai galėtų formuotis trys bioekonomikos klasteriai:

 • Agro-maisto klasteris
 • Mėlynosios bioekonomikos klasteris
 • Biogrįstos pramonės klasteris

PRIEMONĖS

Skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą ir klasterizaciją:
 • Klaipėdos regiono bioekonomikos tarybos, sudarytos iš vietos valdžios, verslo, mokslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų, įsteigimas ir veiklos užtikrinimas.
 • Klasterių sukūrimas regionui strategiškai svarbiose bioekonomikos srityse, t. y. agro-maisto, mėlynosios bioekonomikos ir biogrįstos pramonės srityse, bei jų veiklos koordinavimas, sinergijos su Lietuvos jūriniu klasteriu sukūrimas
Skatinti bioekonomikos srities mokslinius tyrimus, inovacijas ir verslo plėtrą:
 • Klaipėdos regiono bioekonomikos akceleratoriaus, apjungiančio regione veikiančių MTEP, inovacijų ir verslo plėtros organizacijų kompetencijas, įsteigimas ir veiklos užtikrinimas.
 • Inovacinių čekių tipo paramos bioekonomikos srities regiono inovuojančioms įmonėms, įskaitant potencialius startuolius, teikimas.
 • Sisteminga bioekonomikos plėtrai aktualių nacionalinių ir tarptautinių finansavimo priemonių stebėsena, galimų pareiškėjų Regione informavimas ir konsultavimas dėl paraiškų teikimo.
 • Industrinės doktorantūros studijų regionui strategiškai svarbiose bioekonomikos srityse rėmimas.
 • Modernaus mėlynosios bioekonomikos kompetencijų centro išvystymas, įgyvendinant Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos MTEP veiklų ir infrastruktūros plėtros strategiją iki 2030 m.
Aktyviai dalyvauti bioekonomikos plėtra užsiimančių organizacijų veikloje ir pozicionuoti Klaipėdos regioną kaip bioekonomikos regioną:
 • Dalyvavimas bioekonomikos plėtra užsiimančių Europos, regioninių ir nacionalinių organizacijų veikloje.
 • Tarptautinio renginio „Baltic Bioeconomy Summit“ organizavimas kas dvejus metus.
 • Virtualios platformos, kurioje teikiama informacija apie Klaipėdos regiono bioekonomiką, sukūrimas ir palaikymas.
Skatinti žiedinės bioekonomikos plėtrą:
 • Industrinės simbiozės vystymo Klaipėdos regione galimybių studijos atlikimas.
 • Industrinės simbiozės kompetencijų centro įsteigimas ir veiklos užtikrinimas.
Skatinti tvarų regiono biomasės išteklių panaudojimą ir iš jų pagamintų produktų realizavimą vietos rinkoje:
 • Vietos ūkininkų, žuvininkystės ir akvakultūros įmonių interesų bei poreikių, susijusių su ekologine gamyba, vykdomos veiklos diversifikavimu ir atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamyba, tyrimo atlikimas ir rekomendacijų, apibrėžiančių galimus šių sričių vystymo regione sprendimus, parengimas.
 • Ekologinės gamybos metodus taikančių, diversifikuotų ir atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) generuojančių ūkių bei žuvininkystės ir akvakultūros įmonių skatinimo programos įgyvendinimas (organizuojami seminarai ūkininkams, žuvininkystės ir akvakultūros įmonėms ir kitų aktualių sričių verslininkams (iš maisto pramonės, energetikos sektoriaus, kt.).
 • Platesnis žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijų taikymas vykdant Klaipėdos regiono savivaldybių, jų įstaigų ir įmonių viešuosius pirkimus.
 • Trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimas organizuojant maitinimo paslaugas Klaipėdos regiono viešosiose įstaigose (mokyklose, ligoninėse, kt.).
 • Gyventojų švietimas apie bioekonomiką (gyventojų informavimo kompanijos organizavimas kiekvienais metais).
 • Gyventojų švietimas apie bioekonomiką (specialios neformaliojo švietimo programos mokiniams parengimas ir įgyvendinimas).

poveikis

2030 m.
Gyventojų švietimas apie bioekonomiką (specialios neformaliojo švietimo programos mokiniams parengimas ir įgyvendinimas) >3,5% vidutinis metinis augimo kasmet iki 2030
Dirbančiųjų bioekonomikos sektoriuose skaičiaus augimas >0%, lyginant su 2023 m., kada pradedama įgyvendinti daugiau priemonių

investicijos

Planuojama, kad šios krypties įgyvendinimui prireiks 6,38 mln. EUR investicijų.

Jas sudarys savivaldybių, valstybės lėšos, Europos Sąjungos finansavimas, privataus sektoriaus investicijos, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, Klaipėdos universiteto, klasterių ir asocijuotų verslo struktūrų narių lėšos, dalyvių mokesčiai bei kiti finansavimo šaltiniai.

įgyvendintojai

asociacija klaipedos regionas
Klaipedos universitetas
silute
klaipedos rajonas

Klaipėdos regiono bioekonomikos akseleratorius

klaipeda id
neringa
palanga
klaipeda

Klaipėdos regiono bioekonomikos taryba

Lietuvos jūrinis klasteris
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas
naujas FEZ

Žvejybos įmonių asociacijos

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
skuodas
kretinga

Regione veikiančios MTEP, inovacijų ir verslo plėtros organizacijos, asocijuotos verslo struktūros

Raimonda

Krypties koordinatorė:

Raimonda Mc Geever

Asociacija „Klaipėdos regionas“

Projektų vadovė

Tel.: +370 614 16706

El. paštas: raimonda@klaipedaregion.lt

Detalų Bioekonomikos krypties aprašymą rasite čia. Taip pat kviečiame susipažinti su Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m.