DARNUS JŪRINIS IR PAKRANČIŲ TURIZMAS

Tikslas: siekiama stiprinti Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo konkurencingumą pagal darnios plėtros principus.

Veiklos sritys

Darnaus turizmo kryptis apima šias turizmo sritis:

 • Ekologinis turizmas – ekologiško ir darnaus turizmo produktų plėtra, jūrinio ir sausumos pasiūlymų sinergija vystant kruizinį ir jachtų turizmą, gerinant turizmo infrastruktūrą, atsižvelgiant į mobilumą, prieinamumą ir jungiamumą ekologišku ir integruotu transporto tinklu.
 • Jūrinis turizmas – susijęs su kruizinių laivų ir buriavimo veiklomis; taip pat apima laisvalaikio veiklas, susijusias su vandens pramogomis ir sporto šakomis.
 • Pakrančių turizmas – apima poilsį ir turizmą paplūdimyje bei su paplūdimiu nesusijusį sausumos turizmą pakrantės zonoje, kai vykdomos turizmo ir poilsio veiklos, kurioms jūros artumas yra būtina sąlyga.

priemonės

Užtikrinti efektyvų Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, valdymą:
 • Klaipėdos regiono turizmo organizacijos (RTO) įkūrimas ir veiklos tęstinumo užtikrinimas.
 • Klaipėdos RTO veiklos strategijos ir kasmetinių veiklos planų parengimas.
 • Turizmo rinkos ir vartotojų tyrimų atlikimas.
 • Nuolatinė infrastruktūros priemonių įgyvendinimo stebėsena.
Kurti išskirtinį Klaipėdos regiono darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo įvaizdį ir kryptingai vykdyti turizmo rinkodaros veiklą:
 • Užsienio turizmo rinkų analizės atlikimas, vykdant rinkų kaštų-naudos vertinimą; tikslinių užsienio rinkų atranka.
 • Kompleksinės rinkodaros tikslinėse užsienio rinkose įgyvendinimas.
 • Regiono turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategijos parengimas.
 • Reklamos kampanijų vietos ir užsienio rinkose įgyvendinimas.
 • Klaipėdos regiono turizmo platformos sukūrimas.
Sukurti patrauklią turizmo aplinką, vadovaujantis Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros plėtros prioritetais ir darnios plėtros principais:
 • Dviračių turizmo tinklo plėtra.
 • Kruizinių laivų turizmo infrastruktūros plėtra.
 • Keltų infrastruktūros plėtra vystymas.
 • Naujų turizmo traukos objektų kūrimas.
 • Mėlynosios vėliavos paplūdimių plėtra.
 • Laivybos plėtra vidaus vandenyse.
Įgyvendinti Klaipėdos regiono turizmo srities suinteresuotų šalių bendradarbiavimo skatinimo priemones:
 • Efektyvaus kruizinio turizmo valdymo modelio, atsižvelgiant į darnaus turizmo principus ir kruiziniu turizmu suinteresuotų šalių poreikius, sukūrimas.
 • Bendradarbiavimo modelio, su apgyvendinimo, maitinimo įstaigomis, kelionių organizatoriais ir agentūromis, traukos objektų valdytojais, informacijos centrais dėl paslaugų kokybės gerinimo, inovacijų diegimo ir įvaizdžio gerinimo, sukūrimas.
 • Bendradarbiavimo su Klaipėdos švietimo ir mokymo įstaigomis modelio sukūrimas, stiprinant turizmo specialistų kompetencijas ir užtikrinant turizmo rinkos poreikius.
 • Bendradarbiavimo modelio su jūrinio turizmo verslo atstovais dėl paslaugų kokybės gerinimo, inovacijų diegimo ir įvaizdžio gerinimo sukūrimas.
 • Bendradarbiavimo modelio su vietos lygmens turizmo paslaugų teikėjais dėl paslaugų kokybės gerinimo ir pridėtinės vertės kūrimo sukūrimas.
 • Teminių turizmo klasterių, kurių veiklos apimtų bendrų produktų kūrimą, pardavimus, rinkodaros priemonių įgyvendinimą, kūrimosi skatinimas.
Vystyti bendrus Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo produktus:
 • Klaipėdos regiono jūrinio ir pakrančių turizmo produktų (kruizinis, pramoginių laivų ir jachtų, paplūdimių, dviračių, vandens, pėsčiųjų turizmas) audito atlikimas.
 • Jūrinio turizmo produkto sukūrimas ir populiarinimas.
 • Paplūdimių ir pramogų jūros pakrantėse produkto sukūrimas ir populiarinimas.
 • Dviračių turizmo produktų sukūrimas ir „EuroVelo“ trasos populiarinimas.
 • Vandens turizmo produktų sukūrimas ir populiarinimas.
 • Pėsčiųjų turizmo produktų sukūrimas ir populiarinimas.
 • Pavieniams (solo) keliautojams ir lėtajam turizmui skirtų turistinių maršrutų Klaipėdos regione sukūrimas.
 • Nišinių turizmo produktų (ornitologinio, gastronominio, nardymo ir kt.) sukūrimas ir populiarinimas.
 • Užsienio rinkoms skirtų komercinių turizmo pasiūlymų (paketų) sukūrimas (nakvynė, maitinimas, ekskursijos ir kt.), bendradarbiaujant su kelionių organizatoriais, agentūromis ir informacijos centrais.

poveikis

2030 m.
Turistų pasitenkinimo indeksas 95%
Regiono žinomumo rodiklis 95%
Turistų išlaidų didėjimas 90%
Turistų nakvynių skaičiaus augimas 90%

investicijos

Planuojama, kad šios krypties įgyvendinimui prireiks apie 9,61 mln. EUR investicijų.

Jas sudarys savivaldybių, valstybės lėšos, Europos Sąjungos finansavimas, privataus sektoriaus investicijos.

įgyvendintojai

asociacija klaipedos regionas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
neringa

Asocijuotos turizmo verslo struktūros

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
skuodas
kretinga

Klaipėdos regiono turizmo organizacija (RTO)

Klaipedos universitetas
silute
klaipedos rajonas

Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrai

klaipedos valstybine kolegija
palanga
klaipeda

Viešojo ir privataus turizmo sektorius

Raimonda

Krypties koordinatorė:

Raimonda Mc Geever

Asociacija „Klaipėdos regionas“

Projektų vadovė

Tel.: +370 614 16706

El. paštas: raimonda@klaipedaregion.lt

Detalų Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties aprašymą rasite čia. Taip pat kviečiame susipažinti su Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m.