KLAIPĖDOS REGIONO SPECIALIZACIJOS STRATEGIJA IKI 2030 M.

Regiono specializacija yra “gyvas” ir adaptyvus procesas. Jis ne tik palaiko bendrą regiono pulsą ir skatina siekti užsibrėžtų tikslų, bet ir tuo pačiu metu vertina vykstančius regioninius pokyčius, stebi, analizuoja ir reaguoja į išorinės aplinkos skleidžiamus signalus ir tendencijas.

Regioninė specializacija yra raktas į konkurencingą regiono raidą ir augimą. Tai ilgalaikis regiono partnerių sutartas planas, kaip regionas tobulės ir keisis, visiems kartu sprendžiant kylančias regionines problemas bei sutelkiant turimus resursus (ir pritraukiant naujus) regiono konkurencingumui didinti.

Pagrindinis specializacijos privalumas – tikslingas investavimas. Aiškių prioritetų įvardijimas leidžia ES ir atskiroms valstybėms koncentruoti viešuosius resursus į apgalvotas ir didžiausią potencialą turinčias regionų plėtros kryptis, kuriose regiono partneriai nori būti geriausi ir tobulėti. Specializacija moko bendradarbiauti ir kartu siekti aukštesnių tikslų, inovatyvių sprendimų, apjungiant resursus ir kompetencijas.

Specializacijos strategijos yra pagrindinis regionų stiprinimo ir augimo skatinimo instrumentas tiek Europos Sąjungoje, tiek ir Lietuvoje.

SPECIALIZACIJOS KRYPTYS

* Darnus jūrinis ir pakrančių turizmas

Specializacijos strategija yra svarbiausias Klaipėdos regiono plėtros dokumentas, apibrėžiantis regiono savivaldybių, verslo, mokslo ir švietimo bei bendruomeninių struktūrų sutartą regiono ateities plėtros viziją, jos įgyvendinimo kryptis ir iš jų kylančias konkrečias priemones šiems tikslams pasiekti.

Klaipėdos regionas yra pirmasis regionas Lietuvoje pradėjęs rengti regioninę specializaciją. Nuo pat pradžių regioninės specializacijos rengimas buvo neįsivaizduojamas bei skirtingų regiono partnerių dalyvavimo ir įsitraukimo.

Be ekonominės gerovės augimo, vienas iš specializacijos strategijos tikslų yra skatinti regioninės bendradarbiavimo platformos atsiradimą: skirtingų ekonominių sektorių ir veiklos krypčių atstovų regioninio tinklo formavimą, kuris ne tik skatintų dalintis informacija apie regione vykstančius procesus, bet ir generuotų inovatyvias idėjas, projektus bei tarpsektorines iniciatyvas.

SPECIALIZACIJOS KRYPČIŲ VEIKSMŲ PLANAI

JŪRINĖ EKONOMIKA

DARNUS JŪRINIS IR PAKRANČIŲ TURIZMAS

PAŽANGIOS PRAMONĖS EKONOMIKA

PASLAUGŲ EKONOMIKA

Naujienų prenumerata

Nepraleiskite svarbių Klaipėdos regiono naujienų prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.  


Šioje formoje renkame Jūsų duomenis (vardą ir el. paštą), kad galėtume su Jumis susisiekti. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikos puslapyje.


Perskaičiau KlaipedaRegion.lt privatumo politiką ir sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi laikantis visų taisyklių.


X
Naujienų prenumerata