Apie MUS
Apie MUS

Asociacija „Klaipėdos regionas” (AKR) – tai nuo 2012 m. veikianti ir visas Klaipėdos regiono savivaldybes jungianti asociacija.

Savo vykdoma veikla siekiame:

  • atstovauti AKR narių – Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos miesto, Neringos, Kretingos rajono, Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybių – interesus;
  • suvienyti Klaipėdos regiono savivaldybes siekti naudingiau įgyvendinti bendrų pastangų reikalaujančius jos narių uždavinius;
  • prisidėti prie Europos Sąjungos paramos lėšų pritraukimo į regioną, prie regioninės politikos stiprinimo bei subalansuotos Klaipėdos regiono socialinės ir ekonominės plėtros skatinimo.

Pagrindinės AKR veiklos kryptys:

  • tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo skatinimas ir jo stiprinimas;
  • dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, programose ir tarpregioninio bendradarbiavimo organizacijų veiklose;
  • regiono ekonominės ir sumanios specializacijos rengimo koordinavimas;
  • regiono pasiekiamumo ir žinomumo programos rengimas ir koordinavimas;
  • regiono turizmo politikos stiprinimas.
0
METŲ PATIRTIS
0
REGIONO SAVIVALDYBĖS
0
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
pagrindiniai tikslai
pagrindiniai tikslai
1
Tarptautinių Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšių su kaimyninių ir kitų šalių regionais plėtojimas, aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, programose ir/ar tarpregioninio bendradarbiavimo organizacijų veiklose.
2
Bendrų narių pastangų sutelkimas turizmo srityje, siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių, formuojant vieningo turistinio regiono įvaizdį ir keliant konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu, koordinuojant bendras savivaldybių veiklas.
3
Finansinių išteklių ir investicijų apjungimas, vykdant narių tikslines programas ir projektus, pagalba asociacijos nariams sprendžiant aktualius jiems klausimus ir problemas.
4
LR Seimui, LR Vyriausybei, Savivaldybių taryboms ir kitoms institucijoms turizmo verslo ir kitų verslų sąlygų gerinimo, ekonominių, finansinių ir socialinių problemų sprendimų projektų teikimas.
asociacijos steigėjai
asociacijos nariai
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė
Kretingos rajono savivaldybė
Neringos rajono savivaldybė
Palangos miesto savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybė
Šilutės rajono savivaldybė
veiklos dokumentai
veiklos dokumentai
VIEŠIEJI PIRKIMAI
viešieji pirkimai
KARJERA

Šiuo metu laisvų pozicijų asociacijoje nėra.

SEKITE MUS
SEKITE MUS