Projektai

Baltic Sea Tourism Center
Baltic Sea Tourism Center

Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui.

Klaipėdos regiono plėtros studija
Klaipėdos regiono plėtros studija

Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos tikslas – suformuoti vieningą sektorių viziją 2030-iems metams Klaipėdos regionui.

BlueBioClusters
BlueBioClusters

Parama Europos pakrančių regionų perėjimui prie tvarios mėlynosios bioekonomikos (angl. „Supporting European Coastal Regions in Their Transition to a Sustainable Blue Bioeconomy“)

INTERCONNECT
INTERCONNECT

Vienas bilietas į ateitį. (One ticket to the future).

CaSYPoT
CaSYPoT

Apibūdink savo kartos problemas ir padėk politikams padaryti jaunimo pasaulį geresniu.

RETROUT
RETROUT

Pakrančių meškeriojimo turizmo populiarinimas ir darnus valdymas Baltijos jūros regione.

SMART – UP BSR
SMART – UP BSR

Sumanios specializacijos įgyvendinimo gerinimas Baltijos jūros regione sisteminant inovacijų centrus.

SMART PLANNING
SMART PLANNING

Regioninių kompetencijų ir strateginio planavimo įgūdžių gerinimas ir tarpvalstybinio regioninio bendradarbiavimo stiprinimas.

Biking South Baltic!
Biking South Baltic!

Keliauk dviračiu aplink Pietų Baltiją! Eurovelo trasos populiarinimas Danijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Švedijoje.

South Coast Baltic
South Coast Baltic

Pietų Baltijos krantas: ilgalaikių krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu.

Umbrella
Umbrella

Pietų Baltijos jūros regiono vietos bendruomenių tarptautinio bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas.

Pažink Vakarų Krantą
Pažink Vakarų Krantą

Klaipėdos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumo ir lankomumo didinimas e-rinkodaros priemonėmis.