pažangios pramonės EKONOMIKA

Tikslas: siekiama vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu mastu konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę.

Veiklos sritys

Pažangios pramonės koncepcija apima:

 • Produkcijos imlumą intelektinei nuosavybei ir skaitmeninių sprendimų komponentams
 • Įsitinklinimą į tarptautinės vertės grandines
 • Intensyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą
 • Bendradarbiavimą su mokslo sektoriumi
 • Didelę aukštos kvalifikacijos gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos srityje dirbančių darbuotojų dalį

priemonės

Skatinti pramonės skaitmeninę transformaciją:
 • Regioninio skaitmeninių inovacijų centro stiprinimas šiose srityse: kompetencijos, infrastruktūra, tarptautinė tinklaveika.
 • Pramonės įmonių darbuotojų technologinių/skaitmeninių kompetencijų ir įgūdžių stiprinimas.
 • Skaitmeninių technologijų pramonės sektoriuje diegimo paskatų sistemos regione sukūrimas ir įgyvendinimas.
 • Regiono pramonės sektoriaus skaitmeninio progreso vertinimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
Skatinti su jūrine ir bioekonomika susijusių pažangių pramonės įmonių plėtrą:
 • Finansinio instrumento (pvz., čekių), skatinančio bendrų verslo ir mokslo MTEPI projektų pagal tarptautines MTEPI programas inicijavimą ir įgyvendinimą, sukūrimas.
 • Pramonės įmonių iniciatyvų, kuriomis diegiamos didelę pridėtinę vertę kuriančios technologijos, kūrimas siekiant perėjimo prie pažangios gamybos.
 • Paskatų sistemos pramonės sektoriaus tarptautiniam įtinklinimui (integracijai į strategines vertės kūrimo grandines, inovacijų partnerystes, tarptautines MTI srities programas) sukūrimas ir įgyvendinimas.
 • Sąlygų pritraukti potencialių aukštos kvalifikacijos darbuotojų į pramonės sektorių (pvz., finansinė parama, dalinis ar bendras persikėlimo išlaidų dengimas, būsto lengvatos, užsieniečių pritraukimo sistema, tyrėjų darbo vietos ir pan.) sudarymas.

poveikis

2030 m.
Klaipėdos regiono apdirbamosios pramonės sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui per metus 35 tūkst. EUR
Klaipėdos regiono pažangios pramonės įmonių dalis, lyginant su visa pramone 50%

investicijos

Planuojama, kad šios krypties įgyvendinimui prireiks apie 28,30 mln. EUR investicijų.

Jas sudarys savivaldybių lėšos, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų finansavimas, privataus sektoriaus investicijos.

įgyvendintojai

asociacija klaipedos regionas
Klaipedos universitetas
kretinga

Baltijos skaitmeninių inovacijų centras

klaipedos valstybine kolegija
skuodas
neringa
klaipeda id
silute
klaipedos rajonas
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
palanga
klaipeda
Raimonda

Krypties koordinatorė:

Raimonda Mc Geever

Asociacija „Klaipėdos regionas“

Projektų vadovė

Tel.: +370 614 16706

El. paštas: raimonda@klaipedaregion.lt

Detalų Pažangios pramonės ekonomikos krypties aprašymą rasite čia. Taip pat kviečiame susipažinti su Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m.