JŪRINĖ EKONOMIKA

Tikslas: siekiama, kad Klaipėdos regionas iki 2030 m. taptų moderniu ir patraukliu investicijoms jūrinės ekonomikos lyderiu Pietryčių Baltijos regione.

Veiklos sritys

Klaipėdos regiono jūrinės ekonomikos veiksmų planas apima šiuos sektorius:

 • jūros gyvieji ištekliai
 • jūros negyvieji ištekliai
 • jūrinė atsinaujinanti energetika
 • laivų statybą ir remontas
 • jūrų transportas

priemonės

Išvystyti jūrinės ekonomikos sektorių Klaipėdos regione ir įtvirtinti stiprų jūrinės ekonomikos centrą:
 • Jūrinė ekonomikos kaip nacionalinio prioriteto ir prioritetinės Klaipėdos regiono ekonominės plėtros srities įtvirtinimas.
 • Naujo ekonomikos sektoriaus – jūrinės vėjo energetikos – išvystymas.
 • Klaipėdos regiono logistikos ir technologijų pramonės konkurencingumo skatinimas.
Išvystyti Lietuvos laivų statybos ir remonto sektorių į inovatyvią, konkurencingą, žaliojo kurso tikslus atliepiančią pramonės šaką:
 • Jūrinio sektoriaus pramonės kaitos skatinimas „Industry 4.0“.
 • Investicijų į žaliąjį jūrinį transportą skatinimas.
 • Inovacijų ekosistemos plėtra.
 • Jūrinio sektoriaus rezultatų analizė ir stebėsena.
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste išvystyti jūrinės ekonomikos logistikos centrą ir pradėti intensyviai kurti inovatyvias technologijas jūrinės ekonomikos poreikiams tenkinti:
 • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros plėtra.
 • Žaliojo jūrų uosto koncepcijos įgyvendinimas.
 • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto inovacijų infrastruktūros ir startuolių paramos mechanizmo sukūrimas.
Išvystyti žuvininkystę Klaipėdos regione į tvarų ir aukštos kokybės mokslu grįstą sektorių:
 • Tvaraus žuvininkystės sektoriaus subalansavimas ir išvystymas ilgalaikiu periodu.
 • Žuvininkystės sektoriaus kuriamos pridėtinės vertės augimo skatinimas.
 • Klaipėdos universiteto, kaip jūrinės bioekonomikos mokslo ir technologijų centro, lyderystės Pietryčių Baltijos regione įtvirtinimas.

poveikis

Poveikis jūrinei ekonomikai
2030 m.
Dėl jūrinės ekonomikos sektoriaus išvystymo išaugusi Lietuvos BVP vertė 5-10%
Dėl sukurtų inovatyvių technologijų jūrinės ekonomikos poreikiams tenkinti išaugusi Klaipėdos regione sukuriama BVP vertė 15%
Kuriant inovatyvius produktus ir paslaugas išaugusi Klaipėdos regiono laivų statybos ir remonto sektoriaus apyvarta 30%
Klaipėdos regione išaugintos aukštesnės vertės žuvies produkcijos dalis kasdieniniame žuvies ir jūros gėrybių vartojime 50%

investicijos

Planuojama, kad šios krypties įgyvendinimui prireiks 1,12 mlrd. EUR investicijų.

Jas sudarys Europos Sąjungos finansavimas, privataus sektoriaus ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto investicijos, rizikos kapitalas, valstybės lėšos, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, Lietuvos jūrinio klasterio bei Jūrinės vėjo energetikos klasterio narių įnašai.

įgyvendintojai

Raimonda

Krypties koordinatorė:

Raimonda Mc Geever

Asociacija „Klaipėdos regionas“

Projektų vadovė

Tel.: +370 614 16706

El. paštas: raimonda@klaipedaregion.lt

Detalų Jūrinės ekonomikos krypties aprašymą rasite čia. Taip pat kviečiame susipažinti su Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m.