KLAIPĖDOS REGIONAS ŠIEMET PIRMININKAUJA EUROREGIONUI „BALTIJA“

KLAIPĖDOS REGIONAS ŠIEMET PIRMININKAUJA EUROREGIONUI „BALTIJA“

Vasario 13–14 dienomis Klaipėdoje vyko Euroregiono „Baltija“ (ERB) visuotinis valdybos narių susitikimas, kuriame pirmininkavimas ERB vieneriems metams perduotas Klaipėdos regionui. Pagrindiniai Klaipėdos regiono pirmininkavimo prioritetai – dėmesys ES Sanglaudos politikai ir Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programai po 2020 metų, mėlynajam ir žaliajam augimui (angl. Blue & Green growth) bei susisiekimo klausimams, įgyvendinant Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi programą „Agenda 2030”.

„Pirmininkaujančio regiono statusas – tai įvertinimas bei atsakomybė, kartu suteikianti svarų balsą Euroregiono „Baltija“ diskusijose. Mums itin svarbi galimybė sutelkti dėmesį į Klaipėdos regionui aktualius klausimus tarptautiniu mastu, bei, žinoma, kartu atstovauti visų narių interesus. Nemaža dalis mūsų kraštui būdingų problemų ir iššūkių, tokių kaip susisiekimo, talentų pritraukimo, jaunimo migracijos bei kitų, yra svarbūs ir kitiems Baltijos jūros šalių regionams, tad tarptautinis bendradarbiavimas yra vienas esminių kelių šiuolaikiško, brandaus ir ambicingo regiono kūrimui“, – sako ERB prezidentas, asociacijos „Klaipėdos regionas“ prezidentas Vytautas Grubliauskas.

„Narystė šioje organizacijoje vienareikšmiškai sustiprina Klaipėdos, kaip vieningo regiono pozicijas tarptautiniame lygmenyje ir didina jo žinomumą. Pirmininkavimo metu sutelksime dėmesį į bendradarbiavimo tarp narių regionų stiprinimą bei sieksime subalansuoti organizacijos veiklą ir išteklius svarbiausių strateginių veiksmų ir iniciatyvų vykdymui – „Agenda 2030“ veiksmų prioretizavimui ir komunikacijai. Mums svarbu parodyti šios organizacijos naudą visiems regionams ir jų bendruomenėms“, – pažymi Asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė Klaudija Kionies.

Pirmininkavimo metu bus siekiama efektyvinti ERB bendradarbiavimo kuriamą pridėtinę vertę ir skatinti platesnę komunikaciją apie ERB pasiektus rezultatus. Klaipėdos regiono ERB pirmininkavimas taip pat bus orientuotas į mėlynojo ir žaliojo augimo (angl. Blue & Green growth) iniciatyvas, siekiant pamatuojamų rezultatų bei tuo tikslu panaudojant sumanios specializacijos (S3) metodiką, taip pirmiausia sustiprinant tinklaveiką, turėsiančią išskirtinę svarbą ES finansavimo laikotarpyje po 2020 metų.

Transporto prieinamumas regione išliks viena svarbiausių sričių, ypač per „Interconnect“ projekto įgyvendinimą.

ERB ir toliau bendradarbiaus su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais ir kitomis Baltijos šalių organizacijomis kaip UBC, CMPR BSC, BSSSC, CBSS, aktyviai dalyvaus įgyvendinant Jungtinių Tautų darbotvarkę 2030 ir jos tvaraus vystymosi tikslus (SDG‘s) – ypač Baltijos jūros regione bei atsižvelgiant į Baltijos jūros valstybių tarybos „Baltijos 2030“ veiksmų planą.

ERB didelį dėmesį skiria jaunimo klausimams, jos sudėtyje veikia jaunimo taryba. Šiemet jaunimo bendradarbiavimą per Euroregiono „Baltija“ tikimasi peržiūrėti ir stiprinti, įtraukiant „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“platformą.

Asociacija „Klaipėdos regionas“ yra Euroregionas „Baltija“  narė nuo 2012 metų bei atlieka ERB sekretoriato Lietuvoje funkciją. ERB – vienas pirmųjų Euroregionų Europoje, įsteigtas prieš dvidešimt vienerius metus. ERB tinklą sudaro devyni regionai (regioninio lygmens valdžios institucijos): Švedijos regionai Kalmaras, Blekingė, Kronobergas, Skonė (nuo 2019-01-01), Lenkijos regionai Varmija-Mazūrija, Pamarys, Danijos Bornholmo regionas, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis ir Klaipėdos regionas.

Pagrindinis ERB narystės tikslas – stiprinti tarpusavio regionų bendradarbiavimą, spręsti bendrus iššūkius ir problemas, plėtoti ir palaikyti aktyvų ryšį su kitais Baltijos jūros šalių regionais. ERB bendradarbiavimas grindžiamas lobistine veikla, skirta atstovauti ir skatinti bendrus interesus, bei strateginių iniciatyvų ir projektų įgyvendinimu, prisidedančiu prie vietos ir regionų valdžios institucijų veiklos.

Vienas svarbiausių ERB politinio lobizmo pasiekimų yra 2007 metais Europos Komisijoje patvirtintas naujas finansavimo ir bendradarbiavimo instrumentas – Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa, dėl kurios ateities bus dirbama ir toliau.

Naujienų prenumerata

Nepraleiskite svarbių Klaipėdos regiono naujienų prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.  


Šioje formoje renkame Jūsų duomenis (vardą ir el. paštą), kad galėtume su Jumis susisiekti. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikos puslapyje.


Perskaičiau KlaipedaRegion.lt privatumo politiką ir sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi laikantis visų taisyklių.


X
Naujienų prenumerata