Šarūnas Vaitkus: esame regioninio bendradarbiavimo pavyzdys Lietuvoje

Šių metų gegužę visuotiniame asociacijos „Klaipėdos regionas“ narių susirinkime ketverių metų kadencijai išrinktas naujas asociacijos prezidentas, kuriuo tapo Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. Su asociacijos prezidentu kalbame apie naujas atsakomybes, regioninį bendradarbiavimą ir laukiančius darbus.

Jums patikėtas Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos vairas ir atsakomybė už regiono augimą, plėtrą. Kuo ši nauja atsakomybė Jums yra svarbi?

Klaipėdos regioną sudaro septynios gana skirtingos savivaldybės, tad kartu spręsdami mums iškilusius klausimus ir dalindamiesi patirtimi, išmokstame mąstyti plačiau, pažvelgti į aktualijas iš skirtingų pusių. Mūsų regionas yra nedidelis tiek Lietuvos, tiek ypatingai kitų šalių kontekste. Pasauliui sparčiai keičiantis, kyla poreikis augti ir išlikti konkurencingiems, neatsilikti, o gal ir pranokti užsienio šalis, vystant inovacijas, stiprinant ekonomiką, švietimą. Viena savivaldybė nėra pajėgi įgyvendinti šiuos tikslus, svarbu dirbti kartu su kitomis savivaldybėmis ir siekti bendrų tikslų, kurti regiono identitetą.

Per pastaruosius metus, asociacijos prezidento pareigas einant Klaipėdos merui Vytautui Grubliauskui, organizacijos vardas ir veikla tapo matoma ir girdima kaip niekad anksčiau. Šiai dienai esame regioninio bendradarbiavimo pavyzdys Lietuvoje. Džiaugiuosi perimdamas prezidento postą iš Vytauto Grubliausko – man patikėtas stiprios asociacijos vairas, tad jaučiu didelę atsakomybę tęsti pradėtus darbus ir dėkoju kolegoms už išreikštą pasitikėjimą.

Palanga tampa naujų pokyčių iniciatore ir lydere. Vadovaudamas asociacijai „Klaipėdos regionas“,  ketinu dar labiau stiprinti asociaciją ir inicijuoti svarbių regioninių klausimų sprendimą. Tikiu, kad Klaipėdos regionas turi itin didelį potencialą tapti lyderiaujančiu regionu Lietuvoje, tai svarbu tiek pačiam regionui, tiek kiekvienai savivaldybei atskirai.

Asociacija „Klaipėdos regionas“ yra vienintelė tokia regiono savivaldybių asociacija Lietuvoje. Kuo svarbus savivaldybėms regioninis bendradarbiavimas?

Klaipėdos regiono savivaldybės, siekdamos regiono augimo, įsteigė asociaciją „Klaipėdos regionas“, kuri sėkmingai gyvuoja jau septynerius metus. Regioną vienijančios asociacijos veikimas leidžia savivaldybėms lengviau siekti savo tikslų, naudingiau įgyvendinti bendrų pastangų reikalaujančius savivaldybių uždavinius bei stiprinti tarptautinius Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių regionais.

Buvau vienas iš pirmųjų šios asociacijos steigimo iniciatorių, todėl galiu drąsiai teigti, jog per šį trumpą laikotarpį yra pasiekta nemažai – nuo bendrų iniciatyvų, kaip pavyzdžiui, regioninės specializacijos rengimo, pasiekiamumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo, dalyvavimo tarptautiniuose turizmo projektuose, iki svarbių pozicijų teikimo nacionalinėms institucijoms įvairiais regiono plėtros klausimais. Galime drauge didžiuotis, jog pavyko sutarti ir susitarti dėl esminių veiklos krypčių ir darbų – tai rodo visų savivaldybių suinteresuotumą. Augame ir mokomės dirbti kartu, tad tikiu, kad ateityje tai suteiks mums ne tik konkurencinį regiono pranašumą, bet ir daug sparčiau leis pasiekti norimų rezultatų.

Kokias regiono stiprybes matote, ir atvirkščiai, kokiose srityse regiono potencialas, Jūsų nuomone, nėra pakankamai išnaudojamas? Kokia yra Jūsų, kaip asociacijos prezidento, Klaipėdos regiono ateities vizija?

Svarbiausia regiono stiprybė yra jo lokacija – esame vienintelis regionas Lietuvoje šalia Baltijos jūros, net keturios savivaldybės yra išsidėsčiusios šalia jos. Turime vienintelį neužšąlantį valstybinį jūrų uostą. Klaipėdos regione veikia įvairaus tipo aukštosios mokyklos, mokslo ir technologijų parkas, laisvoji ekonominė zona. Turime pakankamai gerai išvystytą pakrančių infrastruktūrą. Šventosios jūrų uoste numatomi plėtros pokyčiai taip pat įneš svarbų indėlį į regioninio turizmo plėtrą.

Regiono ateitis itin priklauso ne tik nuo infrastruktūros gerinimo ar technologijų raidos. Svarbiausias rezultatas – čia gyvenančių žmonių gerovė, patraukli vieta įsikurti naujiems gyventojams, tvari aplinka ir lygios galimybės. Svarbiausias lūkestis – kad čia gyvenantys žmonės ir atvykstantys svečiai jaustųsi ir būtų laimingi, gautų kokybišką aptarnavimą, paslaugas, turėtų tinkamas sąlygas dirbti ir kurti naujas darbo vietas. Mano vizija – augantis gyventojų skaičius regione ir progresyviai kylantis žmonių laimės indeksas, tai yra reikšmingiausi mūsų veiklos rodikliai.

Svarbų vaidmenį kuria būtent efektyvus regioninis bendradarbiavimas ir lyderystė. Norėtųsi labiau sutelkto ryšio tarp regiono savivaldos ir privataus sektoriaus, mokslo ir bendruomenės – tik taip pasieksime spartesnį ir kokybišką Klaipėdos regiono vystymąsi. Būtina ieškoti naujų dialogų, siekiant suvienyti bendrus interesus.

Asociacijos prezidento kadencija trunka ketverius metus. Kokie svarbiausi darbai planuojami šiam periodui?

Ilgalaikius regiono prioritetus dar tik formuojame – tai iš ties svarbus iššūkis ateinantiems metams, kai reikės maksimalaus regiono sutelktumo. Siekiame padėti tvirtą pamatą regiono augimui, kurį šiuo metu kuria Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos identifikavimo procesas. Nueita tik pusiaukelė – esame parengę regioninę turizmo ir žemės ūkio plėtros studiją, tačiau tai tik dalis užsibrėžtų tikslų, nes šiai dienai dar trūksta integracijos. Šiuo metu pradėta dirbti prie apibendrinamojo Klaipėdos regiono specializacijos dokumento. Pastarasis turėtų tapti vienu svarbesnių regiono dokumentų, ypač kalbant apie ilgalaikio planavimo iki 2030-ųjų metų perspektyvą bei galvojant apie naująjį ES finansavimo periodą po 2020-ųjų.

Procesą šiuo metu apsunkina ir silpna nacionalinė regioninė politika bei planuojami pokyčiai, kuriems taip pat skirsime ypatingą dėmesį atstovaudami regiono savivaldybių interesus bei siekdami stipresnės Vakarų Lietuvos regionų partnerystės. Toliau vystysime Klaipėdos regiono iniciatyva pradėtą dialogą su kitomis Vakarų Lietuvos savivaldybėmis dėl glaudesnio bendradarbiavimo stiprinant regioninę politiką, taip pat vykdant specializacijų įgyvendinimą.

Tęsime pradėtus darbus didinant Klaipėdos regiono žinomumą ir pasiekiamumą oro transportu. Tai yra vienas iš strateginių regiono savivaldybių tikslų ir susitarimų, kuriais galime didžiuotis. Džiaugiamės glaudaus bendradarbiavimo šioje srityje rezultatais: po nuoseklaus savivaldybių darbo, atsirado skrydžiai į Londoną, Vokietijos miestą Dortmundą. Pripažįstu, kad šie procesai nėra lengvi, tačiau, matome, jog suvienijus pastangas ir išteklius bendram tikslui, greičiau ateina ir laukti rezultatai.

Prioritizuosime regioninio turizmo plėtrą. Šioje srityje taip pat būtini pokyčiai. Šioje kadencijoje dėmesys bus skiriamas ir įstatyminės bazės formavimui. Klaipėdos regionas yra vienintelis regionas šalia Baltijos jūros, kuriame yra netgi du Lietuvos klimatiniai kurortai. Tačiau tenka apgailestauti, kad kurortų plėtros politika valstybės mastu iki šiol nėra formuojama.

Toliau – inovacijų vystymas ir dėmesys visuomenės pažangai. Turime siekti ne tik regiono ekonominės plėtros, bet ieškoti ir socialinių iššūkių sprendimo būdų, vystyti bendrą kultūros plėtros ideologiją bei kitus horizontalius prioritetus, kurie užtikrintų vystomų sektorių gyvybingumą ir kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą.

Asociacija ypatingą dėmesį skiria tarptautiniam bendradarbiavimui. Kuo Klaipėdos regionas išsiskiria tarptautiniame kontekste?

Dažni regiono klausimai, tokie kaip pokyčiai geopolitinėje padėtyje, klimato kaita, inovacijų ir išmaniųjų technologijų revoliucija, yra pernelyg sudėtingi, kad juos galėtume spręsti patys vietiniame lygmenyje. Tokie iššūkiai reikalauja dirbti išvien su kaimyninėmis šalimis, susiduriančiomis su analogiškais klausimais. Tik veikdami vieningai, dalydamiesi gerosiomis praktikomis ir idėjomis, galime rasti optimaliausius sprendimus.

Greitai besikeičiančiame pasaulyje, turime būti atviri ir lankstūs, įsileisti naujoves bei neužkirsti kelio platesniam požiūriui į mus supančią aplinką. Mums itin svarbus Baltijos jūros regionų bendradarbiavimas – įnešėme svarbų indėlį į Baltijos jūros regiono strategijos kūrimą, šiemet pirmininkaujame euroregionui Baltija, dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose projektuose, atstovaujame Klaipėdos regioną Baltijos jūros turizmo forume. Savo veikla, asociacija didina regiono žinomumą tarptautiniame kontekste, tai leidžia mums būti išgirstiems ir matomiems, o kartu – ne tik mokytis ir siekti progreso, bet ir tapti pavyzdžiu kitų šalių kontekste.

Naujienų prenumerata

Nepraleiskite svarbių Klaipėdos regiono naujienų prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.  


Šioje formoje renkame Jūsų duomenis (vardą ir el. paštą), kad galėtume su Jumis susisiekti. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikos puslapyje.


Perskaičiau KlaipedaRegion.lt privatumo politiką ir sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi laikantis visų taisyklių.


X
Naujienų prenumerata