Klausimynas potencialiems Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos paramos gavėjams

Šiuo metu Lietuvos, Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos bei Europos Sąjungos institucijos rengia naujo 2021 m. prasidėsiančio finansinio laikotarpio bendradarbiavimo abipus sienos programas. Viena iš tokių programų pratęs 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Pietų Baltijos programos veiklą. Šios programos teritorija Lietuvoje apima pajūrio regionus – Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskritis. Ši apklausa vykdoma siekiant parengti Lietuvoje įsikūrusių potencialių programos paramos gavėjų poreikius ir galimybes atspindinčią ES bendradarbiavimo abipus sienos priemonę. Jūsų atsakymai prisidės prie Lietuvos pozicijos formavimo ir būsimos programos architektūros.

Klausimyną sudaro 19 klausimų. Atsakymui į juos prireiks iki 20 min.

Apklausą vykdo Pietų Baltijos programos Informacinis biuras Lietuvoje (el. p. adresas arunas.grazulis@vilniusjts.eu). Visi apklausos metu surinkti duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų. Atsakymai į klausimus liks anonimiški ir bus naudojami tik kiekybinėmis išraiškomis ir bet kuriuo atveju – nuasmeninti.

LR Vyriausybės informacija

Naujienų prenumerata

Nepraleiskite svarbių Klaipėdos regiono naujienų prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.  


Šioje formoje renkame Jūsų duomenis (vardą ir el. paštą), kad galėtume su Jumis susisiekti. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikos puslapyje.


Perskaičiau KlaipedaRegion.lt privatumo politiką ir sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi laikantis visų taisyklių.


X
Naujienų prenumerata