Renginys “Europos inovacijų tarybos parama novatoriams”

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovus, mokslininkus, tyrėjus, ekspertus ir visus, kurie domisi naujovėmis, diskusijai apie artėjantį momentą, kai Europos Komisija patvirtins Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) 2022 m. darbo programą.

Renginys vyks š. m. lapkričio 30 d. nuotoliniu būdu.

Plačiau apie EIC:

Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) tikslas – nustatyti, išvystyti ir panaudoti pažangias ir revoliucingąsias inovacijas (įskaitant technologijas), taip pat remti greitą inovatyvių įmonių plėtrą ES ir tarptautiniu lygmeniu, pradedant nuo idėjų iki rinkos.

EIC Pathfinder priemonėje yra teikiamos dotacijos ankstyviems technologijų kūrimo etapams, rizikingiems pažangiausiems projektams, kuriuose nagrinėjamos naujos tarpdisciplininės sritys, siekiant išvystyti potencialiai radikalias inovatyvias ateities technologijas.

Priemonė atvira visiems novatorių tipams, universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių, ypač startuolių, mažų ir vidutinių įmonių atstovams. 

EIC Accelerator padeda toliau plėtoti ir diegti rinkoje proveržio ir rinkas kuriančias inovacijas iki TRL 5/6-9 etapo (pvz., nuo demonstravimo, vartotojų testavimo, ikiprekybinės gamybos, įskaitant veiklos plėtimą). Pagal priemonę teikiamas mišrusis finansavimas (t. y. dotacijos nuo 0,5 iki 2,5 milijonų eurų TRL 5/6-8 veikloms (70 % finansavimo intensyvumu) ir/ar investicija į nuosavą kapitalą nuo 0,5 iki 15,0 milijonų eurų.  Dirbtinio intelekto metodas EIC Accelerator paraiškų rengėjams yra ne revoliucija, o šiandienos aktualija. Paraiška rengiama elektroninėje erdvėje, kuri turi sąsajas su duomenų bazėmis svarbiomis novatoriams t. y. paraiškoje rašoma informacija lyginama su aukšto lygio mokslinių publikacijų bei patentų duomenimis. Kartu su paraiška teikiama papildoma grafinė pranešimo medžiaga ir video būdu pristatoma komandos motyvacija bei vizija. Gavus ekspertų teigiamą vertinimą, pareiškėjas kviečiamas parengti išsamų verslo planą pagal elektroninėje erdvėje pateiktas inovacijų vadybos metodikas. Šį interaktyvų verslo planą vertina trys ekspertai ir tik visų jų teigiamas vertinimas atveria įmonėms kvietimą dalyvauti interviu procese ir sulaukti šešių ekspertų siūlomo galutinio vertinimo rezultato.

Kokybiškų paraiškų rengimo procesą užtikrina Europos Komisijos sukurtas nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklas, kurio tikslas teikti kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams visais esminiais klausimais.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) informacija