KLAIPĖDOS REGIONO POLITIKAI IEŠKOJO BENDRŲ VERTYBIŲ

Kol Lietuvoje visapusiškas regioninis bendradarbiavimas vis gan retas reiškinys, Klaipėdos regiono savivaldybės keičia nusistovėjusias nuostatas ir kuria naują, bendrais poreikiais ir tikslais grįstą, regioninę politiką. Praėjusį penktadienį, Palangoje vyko darbinė sesija „Sėkmingas regioninis bendradarbiavimas: vertybiniu pagrindu grįsta partnerystė“, pirmą kartą drauge subūrusi Klaipėdos regiono politikus – savivaldybių merus ir jų pavaduotojus, administracijų vadovus, tarybos narius. Organizuotos sesijos tikslas – aptarti savivaldybių bendradarbiavimo vertybinį pagrindą ir identifikuoti ateities veiklų ambicijas regioniniame lygmenyje.

Nuoseklus ir tikslingas regioninis bendradarbiavimas vis dar nėra įprasta praktika mūsų šalyje, todėl Klaipėdos regionas šioje srityje dažnai minimas kaip gerasis savivaldybių veikimo kartu pavyzdys. Klaipėdos regionas jau šiandien Lietuvoje išsiskiria stipriomis, savo srityse lyderiaujančiomis, savivaldybėmis, tačiau regioniškumas, kaip nuoseklus veikimas kartu, yra sutelktumo ir bendro įdirbio reikalaujantis procesas. Būti „regionišku“ reiškia suprasti kiekvieno iš regiono partnerių atsakomybę, pripažinti regiono būtinybę tolimesnei plėtrai bei aktyviai prisidėti prie regiono bendruomenės kūrimo ir gyvavimo.

Klaipėdos regiono savivaldybės aktyviai bendradarbiauja nuo 2012 m., kuomet panaikinus apskričių viršininko administracijas, iniciavo regioną vienijančios asociacijos „Klaipėdos regionas“ steigimą. Per septynerius bendradarbiavimo metus regioninių klausimų ir spektras nuolatos augo ir plėtėsi. Šiandien vykdant regiono savivaldybes jungiančias veiklas, dažnai natūraliai iškyla klausimai ir apie fundamentalius regioninio bendradarbiavimo pagrindus bei bendrą regiono sampratą, t. y. regiono identitetą ir jo vertybinį pagrindą. Iki šiol šie klausimai regione politiniu – sprendimų priėmėjų – lygmeniu nebuvo plačiai nagrinėti.

„Džiaugiamės, kad asociacijos narės visada aktyviai įsitraukia ir dalyvauja regioninio bendradarbiavimo stiprinimo procesuose bei bendrais sutarimais formuoja reikšmingą politinį vertybinį pagrindą, kuris yra be galo svarbus kuriant regiono atsparumą, pasirengimą ateities iššūkiams. Tai puikiai atspindi Klaipėdos regiono brandą bei motyvaciją dirbti kartu. Taip pat tikiuosi, kad mūsų vykdomos iniciatyvos taps gražiu pavyzdžiu ir kitiems Lietuvos regionams“, – kalbėjo asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė Klaudija Kionies.

Siekiant stiprinti Klaipėdos regiono savivaldybių bendradarbiavimą, o kartu ir toliau išlikti regioninės plėtros lyderiais bei vesti regioninę plėtrą pirmyn, asociacija „Klaipėdos regionas“ sukvietė regiono politikus kartu paieškoti regioną jungiančių vertybių, padiskutuoti apie regiono viziją, plėtros ambicijas ir joms pasiekti reikalingus veiksmus. Sesijos įgyvendinimui buvo pasitelktas pasaulio kavinės (angl. World Cafe) metodas, kurio metu buvo dėliojamos savivaldybių vizijos ir analizuojami lūkesčiai, savivaldybių keliami regioniniam bendradarbiavimui. Naudotų užduočių jungiamoji grandis – Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai ir jų adaptavimas Klaipėdos regiono plėtros procesuose. Šie tikslai taip pat yra laikomi neatsiejamu ir integraliu Klaipėdos regiono specializacijos horizontaliųjų plėtros prioritetų pagrindu.

Primename, kad asociacija „Klaipėdos regionas“ su regioninės specializacijos procesais aktyviai dirba nuo 2018 m. Atsižvelgiant į šio proceso sudėtingumą ir inovatyvumą, taip pat vadovaujantis Skandinavijos šalių turima patirtimi, Klaipėdos regiono specializacijos rengimas yra skirstomas į tam tikrus etapus, nuolat įvedant ir išbandant naujus darbo metodus.

Vykusi darbinė sesija yra sudėtinė, šiuo metu pradedamo įgyvendinti Klaipėdos regiono specializacijos strategijos rengimo proceso II-ojo etapo, dalis. Pagrindinis šio Klaipėdos regiono specializacijos proceso rezultatai – parengta perspektyvinė Klaipėdos regiono plėtros vizija, išgrynintos plėtros kryptys ir veiksmų planas jų įgyvendinimui iki 2030 m.

Specializacijos procesą koordinuoja ir ją rengia asociacija „Klaipėdos regionas“. Sesiją fasilitavo supratimo agentūros „Xwhy“ komanda.