Klaipėdos regione pradedamas trečiasis specializacijos proceso įgyvendinimo etapas

Regionų specializaciją reikėtų įvardinti kaip kompleksinį ilgalaikį regioninio planavimo įrankį, reikalaujantį visų regiono dalyvių aktyvaus veikimo ir įsitraukimo, nuolatinės priežiūros ir stebėsenos, pasiekimų ir klaidų vertinimo bei adaptacijos keičiantis tendencijoms ir bendroms aktualijoms.

Atsižvelgiant į  Klaipėdos regiono patirtį ir išmoktas pamokas vykdant pirmuosius du specializacijos proceso etapus, galima išskirti keletą  regioninės specializacijos svarbiausių žingsnių sėkmingam procesui:

  1. Proceso pradžioje visiems specializacijos proceso dalyviams kartu atsakyti į klausimą „Kam viso to reikia?“. Tai padeda išgirsti visų dalyvių lūkesčius, suderinti „startinę poziciją“
  2. Būtina nuo pat proceso pradžios įvertinti, kad specializacija yra kompleksinis, apimantis platų regiono dalyvių ir interesų ratą procesas. Tai ilgalaikis, nuolatinio darbo reikalaujantis projektas.
  3. Visų suinteresuotų grupių įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas yra specializacijos proceso pagrindas. Aktyvus verslo, mokslo atstovų dalyvavimas užtikrina visapusišką rengimo procesą, o vėlesniuose etapuose – sklandų priemonių įgyvendinimą.
  4. Geram rezultatui reikalingi finansai – kokybiškas procesas, inovatyvios priemonės ir metodai kainuoja. Taip pat labai svarbu nusimatyti resursų įvardintų priemonių įgyvendinimui, kad specializacija netaptų „stalčiaus dokumentu“. Geriausia, kai resursus pasidalina visi regioniniai partneriai, taip prisiimdami ir atsakomybę už plano įgyvendinimą.
  5. Svarbu turėti vieną kontaktinį centrą – koordinatorių, kuris valdytų visą susijusią informaciją ir procesus bei galėtų konsultuoti tiek jau esamus proceso dalyvius, tiek ir norinčius prisijungti.