Aptarta Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. sinergija su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa

Balandžio 23 d. asociacija „Klaipėdos regionas“, kartu su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), sukvietė mažų ir vidutinių įmonių atstovus, mokslininkus, tyrėjus, ekspertus ir visus regiono partnerius, kurie domisi inovacijomis ir mokslo naujovėmis, į diskusiją apie Klaipėdos regiono specializacijos strategijos planą ir jo sinergiją su Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) viena iš darbo programų – Europos inovacijų tarybą (angl. European Innovation Council, EIC).

Susitikimo metu MITA Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Dr. Edita Bagdonaitė, kartu su renginio dalyviais aptarė vieną iš prioritetinių krypčių skirtą aktyvinti Klaipėdos regiono mokslo ir verslo projektų integraciją į tarptautinę erdvę – „Europos inovacijų tarybos“ darbo programą. Programa yra atvira visų sričių ankstyviausiems moksliniams ir technologiniams tyrimams finansuoti bei numato paramą atsirandančioms proveržio technologijoms arba ardančiosioms inovacijoms sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo ir kitose tikslinėse kryptyse.

Viena iš Europos inovacijų tarybos priemonių suteikią unikalią vertės dalį mažoms ir vidutinėms įmonėms taikydama mišrųjį finansavimo modelį, todėl įmonės gali teikti prašymą ne tik dotacijai, bet ir investicijai į kapitalą. Viena didžiausių naujienų šioje priemonėje, kad pradėtas taikyti dirbtinio intelekto metodas paraiškų rengėjams ir tikimąsi kad tai efektyvins paraiškų rengimo procesą, kuris taps greitesnis, pigesnis ir kokybiškesnis.

Susitikimo metu taip pat pristatyta šiuo metu baigiama rengti Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m., kuri yra pirmasis tokio pobūdžio strateginis dokumentas tiek Klaipėdos regione, tiek Lietuvoje. Specializacijos strategija yra svarbiausias Klaipėdos regiono plėtros dokumentas, apibrėžiantis regiono savivaldybių, verslo, mokslo ir švietimo bei bendruomeninių struktūrų sutartą regiono ateities plėtros viziją, jos įgyvendinimo kryptis ir iš jų kylančias konkrečias priemones šiems tikslams pasiekti.

Plačiau apie Klaipėdos regiono specializacijos strategiją iki 2030 m.

Susitikimo metu diskutuota apie Klaipėdos regiono specializacijos strategijos veiksmų plano priemonių sinergiją su ES politikos prioritetais, taip pat aptartos galimybės skatinti regiono partnerių dalyvavimą moksliniuose tyrimuose. kuriant inovatyvius produktus bei paslaugas.

Besidominčius Europos inovacijų tarybos programos galimybėmis, kviečiame susisiekti su Europos inovacijų tarybos priemonės koordinatore dr. Edita Bagdonaite, tel. +370 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

Norinčius prisijungti prie Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. kviečiame susisiekti su Asociacijos „Klaipėdos regionas“ projektų vadove Raimonda Mc Geever tel. +370 614 16706, el. p. raimonda@klaipedaregion.lt