Patvirtintos Klaipėdos regiono specializacijos strategijos 2030 įgyvedinimo ataskaitos už 2022 m.

Klaipėdos regiono specializacijos strategijoje iki 2030 metų (toliau – KRSS2030) suplanuotų krypčių ir jų priemonių įgyvendinimas vyksta etapais – rengiant trimetes specializuotas krypčių priemonių programas. Kiekvienais metais Asociacija “Klaipėdos regionas” (KRSS2030 įgyvendinimo proceso koordinatorius), kartu su krypčių darbo grupėmis (skirtingų regiono partnerių atstovai) parengia kiekvienos KRSS2030 krypties programos įgyvendinimo ataskaitas. Krypčių ataskaitos leidžia stebėti KRSS2030 įgyvendinimo procesą, įsivertinti priemonių tikslingumą ir savalaikiškumą, matyti poreikį gyvenimo diktuojamoms korekcijoms.

Kviečiame susipažinti su nesenai patvirtintomis KRSS2030 įgyvendinimo ataskaita už 2022 m., kurią sudaro visų 5 krypčių įgyvendinimo programų ataskaitos.

Taip pat kviečiame susipažinti ir su KRSS2030 horizontaliojo prioriteto „Atviras regionas“ rodiklių pasiekimo ataskaitomis už 2022 m.