BASCIL

Projekto pavadinimas: Inovatyvūs sprendimai kaimiškų vietovių maisto gamintojams: veiklos įvairinimo skatinimas, teikiant kulinarinio turizmo paslaugas (angl. Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services, trumpinys – BASCIL)

Projekto pagrindinis tikslas: Didinti vietos maisto gamintojų kaimo vietovėse atsparumą ir skatinti tvarų augimą, įvairinant veiklas ir teikiant kulinarinio turizmo paslaugas.

Problematika: Pastaraisiais metais smulkius maisto gamintojus kaimo vietovėse stipriai paveikė pandemija, kylančios energijos kainos ir padidėjusios gamybos sąnaudos. Tai daro didelę įtaką vietinio maisto sektoriaus atsparumui kaimo vietovėse. Vienas iš sprendimų, galinčių padėti smulkiems vietos maisto gamintojams, yra jų verslo veiklos įvairinimas, įsitraukiant į kulinarinio turizmo paslaugų teikimą. Tai padėtų jiems lengviau pasiekti galutinius vartotojus bei padaryti regioną patrauklesnį ir labiau matomą lankytojams.

Pagrindinės projekto veiklos:

  1. Išanalizuoti esamą vietos maisto gamintojų į(si)traukimo į kulinarinį turizmą patirtį.
  2. Sukurti inovatyvų sprendimą efektyviam kulinarinio turizmo paslaugų planavimui, įtraukiant vietos maisto gamintojus.
  3. Sukurti inovatyvų sprendimą efektyviai kulinarinio turizmo produkto rinkodarai.
  4. Sukurti sprendimus maisto gamybos ir kulinarinio turizmo integravimui įmonės lygiu bei pristatyti juos smulkaus ir vidutinio verslo atstovams.

Finansavimo programa: INTERREG Baltijos jūros regiono programa

Biudžetas: Bendra projekto vertė 3 388 965.55 Eur, asociacijai „Klaipėdos regionas“ tenkanti biudžeto dalis 121 555.80 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.