BSR Food Coalition

Projekto pavadinimas: Baltijos šalių savivaldybių maisto koalicija (angl. Baltic Municipality’s Food Coalition)

Projekto tikslas: Sukurti efektyvų Baltijos šalių regionų partnerysčių tinklą, padėsiantį spręsti regiono maisto grandinių kūrimo klausimus ir problemas. Projekto metu pagridinis dėmesys bus skiriamas švietimo įstaigų bei ūkininkų bendradarbiavimui, siekiant visų bendro tikslo – sveiko, iš regione užaugintų maisto produktų, gaminamo maisto Klaipėdos regiono mokyklose.

Projekto metu siekiama sutelkti įvairių sektorių atstovus – ūkininkus, savivaldybių atstovus, besidominčius vaikų maitinimo klausimais, reigono mokyklų atstovus, bendruomenių lyderius – bei skatinti juos veikti drauge.

Projekto suplanuotos veiklos:

  • Mokyklų bendruomenių ir vietos ūkininkų apklausa;
  • Esamos teisinės bazės ir mokinių maitinimo reglamnetavimo analizė;
  • Klaipėdos regiono “Nuo ūkio iki mokyklos” programos parengimas;
  • Bendrų renginių, seminarų ir kūrybinių dirbtuvių organizavimas (siekiant identifikuoti esamas mokinių maitinimo vietos ūkininkų produkcija sistemos problemas).

Biudžetas: bendras projekto biudžetas yra 499 972, 00 Eur, iš jų asociacijos “Klaipėdos regionas”biudžetas yra 49 434, 00 Eur. Projektas finansuojamas iš Interreg Baltijos jūros bendradabriavimo programos.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. spalio 1 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d.