Klaipėdos Regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024-2026 metų programa

KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2024-2026 METŲ PROGRAMA

Asociacija „Klaipėdos regionas“ administruoja „Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024-2026 metų programą“ (toliau – Programa), organizuoja Programos vykdytojo atrankos konkursą, priima pasiūlymus ir kontroliuoja įgyvendinimą.

Klaipėdos regiono pasiekiamumo užtikrinimas yra vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių atvykstamąjį turizmą ir kuriančių palankią ekonominę aplinką verslui ir investicijoms. Šiuo tikslu yra nurodomas bendras Klaipėdos regiono savivaldybių siekis didinti Klaipėdos regiono žinomumą ir pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis, įgyvendinant jungtines rinkodaros priemones.

Programos tikslai:

  • Klaipėdos regiono, kaip patrauklios turizmui ir investicijoms vietovės, įvaizdžio kūrimas ir populiarinimas;
  • Tiesioginių jungčių tarp Klaipėdos regiono ir tikslinių atvykstamojo turizmo šalių bei tiesioginio užsienio investicijų rinkų, pasiekiamumo kokybės užtikrinimas.

Programos uždaviniai:

  • skatinti esamų maršrutų, didinančių Klaipėdos regiono žinomumą, palaikymą ir naujų maršrutų atsiradimą;
  • identifikuoti efektyviausias rinkodaros priemones, pristatančias Klaipėdos regioną kaip patrauklią lankytiną turistinę kryptį ir jame esančius turizmo produktus, išteklius bei galimybes ir organizuoti jų įgyvendinimą;
  • identifikuoti efektyviausias rinkodaros priemones, pristatančias Klaipėdos regiono investicinę aplinką ir organizuoti jų įgyvendinimą.