„SUMANUS PLANAVIMAS“ – Bendras Lietuvos – Latvijos projektas darniai ir veiksmingai regionų plėtrai

2020 m. birželio 18 d. įvyko pirmasis projekto „Regioninis bendradarbiavimas darniam, integruotam ir sumaniam planavimui“ pirmasis susitikimas. Liepojoje vykusiame susitikime su partneriais „Kuržemės planavimo regionu“ buvo sutarta dėl projekto pagrindinių veiklų, terminų, bei tvarkaraščio, taip pat pirmojo etapo eiga.

Projektu „Sumanus planavimas“ siekiama stiprinti vietos ir regiono suinteresuotųjų šalių žmogiškuosius gebėjimus, kompetencijas ir strateginio planavimo įgūdžius, didinti tarpvalstybinį regioninį bendradarbiavimą darniai ir veiksmingai regionų plėtrai.

Projekto metu bus parengta žmogiškųjų gebėjimų ir lyderystės ugdymo programa regionų suinteresuotosioms šalims (vietos ir regionų politikai, teritorijų planavimo ir strateginės plėtros specialistai vietos savivaldybėse). Šios veiklos tikslas – stiprinti regioninių sprendimų priėmėjų, vietos administratorių ir strategų gebėjimus inovatyviam ir sumaniam regioninių ir vietos lygmens viešųjų paslaugų valdymui, taip pat skatinti aktyvesnį politinį įsitraukimą į vykstančius regioninius specializacijos procesus.

Lyderystės programą sudarys: 4 seminarai apie naujus plėtros planavimo metodus, 2 inovacijų stovyklos, 2 susitikimai, praktinių įgūdžių įgytoms kompetencijoms taikyti praktikai. Taip pat, bendros projekto veiklos padės kurti regioninių partnerių bendradarbiavimo tinklus ir platformas.

Kuržemės planavimo regionas atliks Kuržemės regiono teritorijos analizę tarpvalstybiniame ir būsimos sumanios specializacijos kontekste. Klaipėdos regionas parengs Klaipėdos regiono plėtros horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo veiksmų planą, kuris kartu su kitais rengiamais regiono dokumentais sudarys vieningą regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. dokumentą. Abu regionai glaudžiai bendradarbiaus įgyvendinant projekto analitinę dalį, kuri užtikrins didesnį nuoseklumą ir tarpregioninę integraciją į būsimus plėtros planavimo dokumentus. Lyderystės programa, papildyta pagrindinėmis išvadomis, padarytomis atlikus analizę Kuržemės ir Klaipėdos regionuose.

Rezultatai bus įtraukti į „Praktinį vadovą“ padėsiantį taikyti įgytas žinias platesnei auditorijai. Pagrindiniai projekto rezultatai bus pristatyti baigiamojoje konferencijoje, kurioje bus aptarti tarpvalstybiniai bendradarbiavimo iššūkiai ir bendri veiksmai jų sprendimui.

Projektas iš dalies (85 proc.) finansuojamas iš 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

Naujausią informaciją apie projekto veiklas ir Klaipėdos regiono specializaciją, rasite Asociacijos “Klaipėdos regionas” socialinio tinklo Facebook paskyroje