ŽALIŲJŲ SAVIVALDYBIŲ INICIATYVA

2021 m. Europos Komisija (EK) kartu su Europos misijos „Klimatui neutralūs ir išmanūs miestai“ valdyba išsikėlė tikslą iki 2030 m. pasiekti, kad Europoje būtų 100 klimatui neutralių miestų ir paskelbė atvirą kvietimą Europos miestams prisijungti. Kvietimu siekiama paraginti miestus inicijuoti pokyčius bei kartu su vietos bendruomene – vietos valdžios institucijomis, piliečiais, įmonėmis, investuotojais ir regioninės bei nacionalinės valdžios institucijomis – užtikrinti, kad atrinkti miestai taptų eksperimentų ir inovacijų pavyzdiniais centrais visiems miestams, įgyvendinantiems klimato neutralumo priemones iki 2050 m. Į Komisijos kvietimą atsiliepė net 9 Lietuvos savivaldybės, tačiau toliau dalyvauti misijoje buvo atrinktos Vilniaus miesto ir Tauragės rajono savivaldybės.

Nepaisant to, LR Seimo narių laikinoji parlamentinė grupė „Žaliosios savivaldybės“ ir LR Aplinkos ministerija, skatina platesnį Lietuvos miestų ir visų savivaldybių įsitraukimą ir prisidėjimą prie ES žaliojo kurso ir jo skatinamos žaliosios transformacijos. Tuo tikslu parengtas žaliųjų savivaldybių iniciatyvos memorandumas, kurį pasirašyti kviečiamos visos šalies savivaldybės. Memorandumu siekiama apjungti visas prie žaliosios transformacijos prisidedančias suinteresuotas puses ir taip sukurti bendradarbiavimo platformą pokyčių tikslų siekiančioms savivaldybėms, verslui ir mokslui. Pirmieji memorandumą pasirašė Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos energetikos institutas (LEI), Smart Energy DIH, Regionų ir demokratijos plėtros institutas, UAB TELE PARTNER. Kvietimą prisijungti yra gavusi ir Asociacija „Klaipėdos regionas“, pasirašyti memorandumą taip pat ketina Klaipėdos miesto, Kretingos rajono ir Neringos savivaldybės.