MOKSLEIVIUS PAKVIETĖME Į DIRBTUVES
Dirbtuvės

Lankėmės Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje. Supažindinome dešimtokus su mūsų asociacijos veikla, pristatėme darnaus vystymosi koncepciją, diskutavome apie politinių sprendimų priėmimo eigą ir svarbą.

Dirbtuvės įgyvendintos pagal programos Erasmus+ projektą „Youth Regio-NET: Klaipėdos regiono jaunimo tinklas.“ Susitikime dalyvavo 30 moksleivių, kuriems pristatytos galimybės prisidėti prie Klaipėdos ir Baltijos jūros regiono veiklų.

Pagrindinis projekto „Youth Regio-NET: Klaipėdos regiono jaunimo tinklas“ tikslas – sudaryti sąlygas efektyviam jaunimo atstovavimui Klaipėdos ir Baltijos jūros regione, per kuriamą ir plėtojamą Klaipėdos regiono jaunimo tinklą.

Galimybes kursime per mentorystę ir pagalbą atstovaujant regiono jaunimą vietos, regiono ir tarptautiniu lygmenimis. Užtikrinsime jaunimo ir politikų dialogą, edukuosime visuomenę ir jaunimą regionui reikšmingos įtraukties temomis, padengsime atsirandančius veiklų kaštus.

Buriamo Klaipėdos regiono jaunimo tinklo idėja – sukurti galimybes ir erdvę septynių Klaipėdos regiono savivaldybių jaunuoliams kalbėti, keistis idėjomis dėl regiono ateities vystymosi, inicijuoti ir įgyvendinti veiklas, prisidedančias prie jaunimo gerovės Klaipėdos regione bei kviesti jaunus žmones būti pokyčio dalimi.

Šioje veikloje keliame tris svarbiausius uždavinius:

  1. Suburti Klaipėdos regiono jaunimo tinklą;
  2. Sustiprinti Klaipėdos regiono jaunimo tinklo atstovų gebėjimus atstovauti regiono jaunimo poreikius ir suteikti tinkamas atstovavimo sąlygas;
  3. Didinti Klaipėdos regiono jaunimo tinklo žinomumą regione per vykdomas iniciatyvas visose septyniose savivaldybėse.

Related Posts