Baltic Sea Tourism Center

Projekto tikslas – įgyvendinti Baltijos jūros regiono strategiją, populiarinti šio regiono gamtos ir kultūros paveldo panaudojimą darniajam turizmui skatinti. Projektas atsižvelgia į bendrus regiono šalims iššūkius: sezoniškumą, netolygią turizmo plėtrą šalių regionuose, spragas bendradarbiaujant ir priimant sprendimus skirtinguose lygmenyse – tarptautiniame, makroregioniniame, nacionaliniame, regioniniame ir kt.

Projekto metu bus kuriamas nuolatinis Baltijos jūros turizmo centras, kuris taptų komunikacijos ir bendradarbiavimo platforma, didintų Baltijos jūros regiono turizmo sektoriaus konkurencingumą. Taip pat projekto metu įgyvendinamas regioninių turizmo produktų kūrimas ir jų populiarinimas Austrijos bei Jungtinės Karalystės rinkose.

Klaipėdos regione yra sukurti trys turizmo maršrutai: „Malonūs nuovargiai“, „Antgamtiniai peizažai“ ir „Migruojančios kultūros“. Su visais maršrutais kviečiame susipažinti maršrutai.

Baltijos jūros turizmo centro veiklos kryptys:

  • Partnerystės tinklo kūrimas (bendradarbiavimo ir komunikacijos platforma, Baltijos jūros regiono žinomumo skatinimas, lobizmas, Baltijos jūros turizmo forumo organizavimas);
  • Turizmo sektoriaus įžvalgų rengimas (statistinių duomenų apie turizmo plėtrą Baltijos jūros regione rinkimas, analizių ir tendencijų modeliavimas, regiono turizmo plėtros įžvalgų rengimas);
  • Kompetencijų centras (įvairios konsultacijos potencialiems partneriams, mokymai turizmo profesionalams bei verslui, turizmo paslaugų regione kokybės gerinimas; turizmo inovacijų kūrimas).

Pagrindinės projekto tikslinės grupės yra valstybinio ir privataus sektoriaus tarptautinės, nacionalinės, regioninės turizmo organizacijos, verslas, mokymo įstaigos ir žiniasklaida.

Projektą įgyvendina partneriai iš Vokietijos (Meklenburgo-Pomeranijos žemės turizmo departamentas , projekto pagrindinis partneris ir Štralzundo taikomųjų mokslų kolegija), Lenkijos (Pamario regiono turizmo departamentas), Danijos (Danijos turizmo inovacijų centras), Lietuvos (asociacija „Klaipėdos regionas“), bei 10 asocijuotų partnerių iš įvairių turizmo organizacijų Baltijos jūros regione.

Biudžetas: ES lėšos – 1 337 521,14 Eur, partnerių indėlis – 303 345,71 Eur., iš kurių asociacijai „Klaipėdos regionas” tenkanti ES lėšų dalis yra 173 404,68 Eur, asociacijos dalis – 30 600,82 Eur. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017.01.01–2019.12.31