Umbrella

Projekto tikslas – ugdyti smulkių vietos ir regioninių organizacijų, kurios yra Pietų Baltijos programos teritorijoje, žinias ir gebėjimus aktyviai inicijuoti projektines idėjas tarptautiniu mastu ir dalyvauti įgyvendinant projektines veiklas ne vien vietiniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu, sprendžiant visam Pietų Baltijos regionui aktualias problemas. Projekto veiklos yra skirtos pirmiausiai toms institucijoms, kurios iki šiol nežinojo/mažai žinojo apie Pietų Baltijos programą ir neturėjo būtinų įgūdžių pasinaudoti Pietų Baltijos programos fondais, taip pat neturėjo pakankamai kontaktų su atitinkamais potencialiais projekto partneriais kitose šalyse arba keletą kartų iš eilės nesėkmingai bandė ruošti tarptautinių projektų paraiškas ir vis nebūdavo patvirtinti jų  gyvendinimui. Ši veikla projekte yra esminė, skirta stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą programos teritorijoje ir gerinti visapusišką Pietų Baltijos regiono stiprinimą bendromis veiklomis regiono labui.

Projekte dalyvauja 6 partneriai ir 8 asocijuoti partneriai iš Lenkijos, Švedijos, Danijos, Lietuvos (Klaipėdos universitetas).
Asociacijos „Klaipėdos regionas“ indėlis – asocijuotas partneris informacijos teikimui ir sklaidai regione.

Biudžetas: 986 566 Eur. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018.01.01–2020.06.30