Biking South Baltic!

Projekto tikslas – Pietų Baltijos regiono pakrančių gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių populiarinimas ir integravimas į Eurovelo 10 kelią. Esamas projekto tarp-regioninis bendradarbiavimas dviračių turizmo srityje tarp Pietų Baltijos šalių prisisidės prie tvarumo vystymo visame regione.

Projekte dalyvauja 7 partneriai ir 10 asocijuotų partnerių iš Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Švedijos ir Lietuvos.
Asociacijos „Klaipėdos regionas“ indėlis – asocijuotas partneris informacijos teikimui ir sklaidai regione.

Biudžetas: 988 036, 69 Eur. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017.01.01–2019.12.31