SMART – UP BSR

Projekto tikslas – padėti Baltijos jūros regiono šalims spręsti problemas, su kuriomis jos susiduria įgyvendinant regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, dalinantis ES sumaniosios specializacijos ekspertų (Regionų komiteto, ES jungtinio tyrimų centro) gerąja praktika ir bendrai kuriant sumanios specializacijos įgyvendinimo koncepcijas. Projekto rezultatai leis partneriams ir kitiems Baltijos jūros regione efektyviai realizuoti savo politiką, pašalinti kliūtis ir panaudoti kolektyvines žinias bei patirtį, siekiant veiksmingo regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo. Projektas orientuotas į 4 temines sritis: sveikas senėjimas, išmanusis miestas, klimato kaita bei cirkuliacinė (žiedinė) ekonomika.

Projekto nauda Klaipėdos regionui: bus stiprinama regioninė politika sumanios specializacijos srityje, kuri labai svarbi vykstančiuose Lietuvos specializacijos procesuose, taip pat didinamos regiono veiklos galimybės, stiprinamas Klaipėdos regiono žinomumas ir konkurencingumas Baltijos jūros regione.

Projekte dalyvauja 14 partnerių iš Suomijos, Švedijos, Rusijos Federacijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos (Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas; Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra prie LR Ūkio ministerijos), Lenkijos, Danijos, Vokietijos. Asociacijos „Klaipėdos regionas“ indėlis projekte – asocijuotas partneris informacijos teikimui ir sklaidai regione.

Biudžetas: Biudžetas: 2,4 mln. Eur. Projektas finansuojamas iš Interreg Baltijos jūros regiono programos, prioritetinė sritis – Inovacijos

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017.10.01–2020.09.30