South Coast Baltic

Projekto tikslas – stiprinti Pietų Baltijos pakrančių regiono žinomumą, kuriant ir įgyvendinant bendrą rinkodarą, gerinant laivybos paslaugas ir infrastruktūrą, tam, kad regionas taptų patraukliu laivybai ilgalaikėje perspektyvoje.

Projekte dalyvauja partneriai iš Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos (Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kartu su Neringos, Klaipėdos miesto, Šilutės rajono savivaldybėmis, Šventosios turizmo asociacija). Asociacijos „Klaipėdos regionas“ indėlis – asocijuotas partneris informacijos teikimui ir sklaidai regione.

Biudžetas: 2 516 732,99 Eur. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017.01.01–2019.12.31