Sea2Land

Projekto pavadinimas: Integruoto valdymo skatinimas bendram tvariam žmogiškojo ir gamtos kapitalo naudojimui pakrantėse (angl. trumpinys Baltic Sea2Land)

Projekto tikslas:  Skirtingų interesų ir tarpsektorinio bendradarbiavimo subalansavimas, siekiant integruoto pakrančių regionų planavimo ir skirtingų procesų balansavimo.
Projektu bus siekiama sukurti efektyvų įrankį – navigatorių, kuris viešojo sektoriaus insitucijoms gelbėtų harmonizuojant pakrantės ir jūros teritorijų planavimo procesus bei balasuojant skirtingas iniciatyvas, darančias įtaką pakrančių plėtrai.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Sukurtas “Sea2Land navigatorius” – duomenų ir informacijos platforma, kaip efektyvus įrankis padedantis skirtingoms institucijoms priimti pagrįstus planavimo sprendimus bei derinti skirtingų interesų grupių poreikius;
  • Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. įgyvendinimo stebėsenos ir monitoringo sistemos sukūrimo metodikos parengimas;
  • Klaipėdos regionui (Lietuvos pajūriui) aktualių LR teritorijos bendrojo plano iki 2030 m. sprendinių įgyvendinimo galimybų analizė (kartu su LR Aplinkos Ministerija).

Biudžetas: bendras projekto biudžetas yra 3 447 155,80 Eur, iš jų asociacijos “Klaipėdos regionas”biudžetas yra 208 236,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Interreg Baltijos jūros bendradarbiavimo programos.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.