Sea2Land

Projekto pavadinimas: Integruoto valdymo skatinimas bendram tvariam žmogiškojo ir gamtos kapitalo naudojimui pakrantėse (angl. trumpinys Baltic Sea2Land)

Projekto tikslai:

(1) subalansuoti skirtingų suinteresuotų grupių, veikiančių pakrančių teritorijose, interesus (tvarios mėlynosios ekonomikos sektorių (pvz., turizmo, energetikos, žuvininkystės), gamtos apsaugos ir vietos bendruomenių interesus ir pan.) bei skatinti tvarų žmogiškojo ir gamtinio kapitalo naudojimą Baltijos jūros regione (panaudojant projekto metu išgrynintus sprendimus)

2) skatinti įvairiapusišką ir integruotą pakrančių teritorijų valdymą, apjungiant įvairių valdymo lygių (nuo vietos iki tarptautinio) suinteresuotų pusių dialogą ir bendradarbiavimą.

 

Projekte daugiausia dėmesio skiriama su tvariąja mėlynąja ekonomika susijusiems iššūkiams, kurie bus peržiūrimi ir vertinami įvairiais planavimo masteliais – nuo vietos gyventojų ir atvykstančių turistų konfliktų iki tarpvalstybinio jūrų erdvinio planavimo metodų. Projekte planavimas suvokiamas kaip vieninga daugiasluoksnė sistema.

Projekto metu bus siekiama pagerinti Baltijos jūros regiono pakrančių (vandens ir sausumos) teritorijų planuotojų įgūdžius ir metodus, vertinant politikos ir planų veiksmingumą visame Baltijos jūros regione. Projektas yra reikšmingas žingsnis siekiant harmonizuoti Baltijos jūros regiono erdvinius duomenis harmonizavimo ir atnaujinti sausumos ir jūros sąveikos struktūrą visame regione.

Projekto „Baltic Sea2Land“ metu bus kuriama viešai prieinamą virtuali erdvinių duomenų ir planavimo įrankių platforma „Sea2Land Navigator“, kurios pagalba bus lengviau vykdyti daugiapakopį pakrančių zonų valdymą, skatinant integruotą požiūrį į planavimą ir efektyvesnį visų suinteresuotų pusių bendravimą ir bendradarbiavimą. “Sea2Land Navigator” platforma suteiks galimybę planavimo procesuose naudoti geriausius turimus įrankius, duomenų rinkinius, tyrimus ir sukauptas žinias, reikalingas subalansuotam pakrančių ekosistemų valdymui.

Svarbiausias projekto rezultatas – Sea2Land Navigatorius

Navigatorius pasiūlys patrauklų įrankį, kuris tiek pakrančių planuotojams, tiek ir sprendimų priėmėjams sukurs lengvesnę orientavimosi sistemą kelyje į tvarią mėlynąją ekonomiką Baltijos jūros regione. Įrankis taip pat pasiūlys sprendimus, kaip paprasčiau spręsti sausumos ir jūros interakcijos iššūkių valdymą: skirtingų plėtros interesų ir sprendimų priėmimo reikalavimų įvairovę, nuoseklių duomenų struktūrų trūkumą.

Navigatorių sudarys trys pagrindiniai komponentai:
1) Daugiapakopio valdymo (angl. multi-level governance) koncepcija, suteiksianti pagrindą integruotai ir tvariai pakrančių plėtrai;
2) Pritaikyta erdvinių duomenų infrastruktūra, skirta integruotam, skirtingų lygmenų planavimui (sąsajos su HELCOM BASEMAPS infrastruktūra);
3) Planavimo žinių centras (angl. Knowledge Hub), kuriame vienoje vietoje bus talpinami skirtingų šablonų rinkiniai, kontroliniai sąrašai, gairės, susiję moksliniai straipsniai ir leidiniai, projektų ataskaitos, nuorodos į gerą praktiką.

Projekto veiklos Klaipėdos regione:

 • Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. įgyvendinimo stebėsenos ir monitoringo sistemos sukūrimo metodikos parengimas;
 • Klaipėdos regionui (Lietuvos pajūriui) aktualių LR teritorijos bendrojo plano iki 2030 m. sprendinių įgyvendinimo galimybų analizė (kartu su LR Aplinkos Ministerija).

Bendras projekto biudžetas yra 3 447 155,80 Eur, iš jų asociacijos “Klaipėdos regionas”biudžetas yra 208 236,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Interreg Baltijos jūros bendradarbiavimo programos 2021-2027 m.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d. (36 mėn.)

Projekto partneriai:

Vadovaujantysis partneris – Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija

Projekto partneriai:

 • Saaremaa savivaldybės, Estija
 • Talino universitetas, Estija
 • Pietvakarių Suomijos regioninė taryba, Suomija
 • Baltijos aplinkos forumas, Vokietija
 • Fehmarn miestas, Vokietija
 • HELCOM/ Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisija
 • Baltijos aplinkos forumas, Latvija
 • Kuržemės planavimo regionas, Latvija
 • Asociacija „Klaipėdos regionas”, Lietuva
 • Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas, Lenkija
 • VASAB sekretoriatas
 • Jūrų miestų ir savivaldybių Asociacija, Lenkija

Asocijuotos organizacijos:

 • Laplandijos regiono taryba, Suomija
 • Ostrobotnijos regiono taryba, Suomija
 • Kymenlaakso regiono taryba, Suomija
 • Oulu regiono taryba, Suomija
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuva
 • Suomijos aplinkos ministerija