INTERCONNECT

Projekto tikslas – viešojo transporto paslaugų gerinimas Pietų Baltijos regione. Skirtingomis pilotinėmis iniciatyvomis bus sukurti žiniomis ir patirtimi grįsti sprendimai nuo vieningos „e-langelio“ principo kelionių informacijos, vieningos tarptautinių (tarpsieninių) bilietų sistemos iki praktinių patirčių – know how – naujų planavimo įrankių kūrimui darnioms kelionėms ir mobilumui projekto partnerių regionuose.

Projekte dalyvauja 9 partneriai ir 11 asocijuotų partnerių iš Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos (VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“), Estijos.
Asociacijos „Klaipėdos regionas“ indėlis projekte – asocijuotas partneris informacijos teikimui ir sklaidai regione.

Biudžetas: 3 502 280,90 Eur. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017.06.01–2020.05.31