Klaipėdos regiono plėtros studija

Klaipėdos regiono plėtros studija

Projekto tikslas – suformuoti vieningą turizmo ir žemės ūkio sektorių viziją 2030-iems metams Klaipėdos regionui, aiškiai įvardinti jų plėtros kryptis ir vietą regiono ekonominio augimo kontekste.

Turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos rengime dalyvauja visos Klaipėdos regiono savivaldybės – Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų ir Neringos. Taip pat procese dalyvauti bus kviečiami ir tikslinių asocijuotų struktūrų, švietimo įstaigų, verslo sektoriaus ir vietos bendruomenių atstovai.

Studijos rengimo laikotarpiu planuojama organizuoti darbinius susitikimus bei kūrybines sesijas, kurių tikslas – konstruktyvios diskusijos ir dialogo pagalba, identifikuoti potencialias sektorių specializacijos kryptis, išgirsti visų poziciją ir nuomonę apie galimą sektorių plėtrą.

Taip pat studija turi pateikti siūlymus dėl Klaipėdos regiono savivaldybių turimų resursų ir potencialo apjungimo bei plėtros modelio.

Studijos rengimo procesas susideda iš trijų etapų. Pirmajame bus analizuojama esama sektorių situacija, pristatomi gerieji užsienio regionų pavyzdžiai, vertinamas regiono sektorių konkurencingumas šalies ir tarptautiniame kontekste. Antrajame etape bus formuojama regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros vizija, identifikuojamos prioritetinės kryptys, prognozuojami galimi sektorių vystymosi scenarijai. Paskutiniajame etape regiono savivaldybėms bus pristatyta parengta visa turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros strategija.

Studiją rengs UAB „Civitta“, visą dokumento rengimo procesą koordinuos asociacija „Klaipėdos regionas“.

Su studijos pradiniais dokumentais (geraisiais užsienio šalių pavyzdžiais, esama regiono situacija ir analize) galite susipažinti ČIA  . Kviečiame visus suinteresuotuosius aktyviai teikti pastabas, komentarus, pasiūlymus el. p. info@klaipedaregion.lt bei prisidėti prie studijos rengimo.

Biudžetas: 44 770 Eur (su PVM). Studija finansuojama iš Klaipėdos regiono savivaldybių biudžeto lėšų.

2018-07-10–2018-12-31.