WaterMan

Projekto pavadinimas: Pakartotinis vandens naudojimas Baltijos jūros regione, stiprinant vietos lygmens gebėjimus (angl. “Promoting water reuse in the Baltic Sea Region through capacity building at local level”, trumpinys “WaterMan”)

Projekto tikslas: Skatinti pakartotinį vandens naudojimą Baltijos jūros regione, prisidedant prie atsparumo klimato pokyčiams kūrimo bei paviršinių vandenų užterštumo mažinimo.

Numatytos projekto veiklos Klaipėdos regione:

  • Lietaus vandens tyrimai ir modeliavimas (klimato kaitos vertinimas) Klaipėdos regione;
  • rekomendacijų Klaipėdos regiono pakartotiniam vandens panaudojimui parengimas;
  • Pilotinės infrastruktūros įrengimas – inovatyvių lietaus nuotekų išvalymo ir antrinio vandens panaudojimo galimybių sukūrimas Gargžduose.
  • Seminarai ir mokymai regiono suinteresuotoms grupėms apie pakartotinio vandens panaudojimo galimybes ir pritaikymą.

Biudžetas: bendras projekto biudžetas yra 4 377 046,18 Eur, iš jų asociacijos “Klaipėdos regionas”biudžetas yra 27 842,10 Eur. Projektas finansuojamas iš Interreg Baltijos jūros bendradarbiavimo programos.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.