RETROUT

Projektu RETROUT siekiama regiono mastu koordinuotai plėtoti ir skatinti tvarų pakrančių žvejybos turizmą paremtą tikslinės rūšies – šlakių – ištekliais. Projekto metu bus parengtas pakrančių žvejybos turizmo plėtros modelis (kaip mokomoji priemonė tikslinėms grupėms) ir Baltijos jūros žvejybos turizmo produktas – šešių demonstracinių žvejybos vietų strateginiai plėtros planai. Projekte numatytos šešios žvejybos vietos, turi tapti ekologinio prekės ženklo „Baltic Trout“ pagrindu.

Partnerių geografija: Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija

Biudžetas: 3,13 mln. Eur.

Programa: Interreg Baltijos jūros regiono programa, prioritetinė sritis – Bioekonomika

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017.07.01–2020.06.30