Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo analizė

Klaipėdos regiono identiteto ir vertybinio pagrindo analizė –  pradedamo įgyvendinti Klaipėdos regiono specializacijos strategijos rengimo proceso II-ojo etapo, dalis. Pagrindinis Klaipėdos regiono specializacijos strategijos tikslas ir rezultatas – parengta perspektyvinė Klaipėdos regiono plėtros vizija, identifikuotos prioritetinės plėtros kryptys ir jų įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 m.

Tvirtas vertybinis pagrindas leidžia lengviau kolektyviškai vertinti iškylančias situacijas, naujas praktikas, planuoti veiklas. Vertybėmis grįstas požiūris į planavimą visų pirma skatina pačių vertybių įsisąmoninimą. Jis kelia sąmoningumą apie vertybes, kurias siekia realizuoti skirtingi žmonės, organizacijos, institucijos, verslai, ir leidžia ieškoti bendrystės. Toks vertybinis požiūris leidžia peržengti standartinį ekonominį požiūrį, kuris vertę redukuoja į ekonominius mainus. Kai ekonominis požiūris leidžia atsakyti į klausimą ko  reikia, vertybinis kviečia pagalvoti apie tai, kas yra svarbu. Vertybės yra santykinės, nes atsiskleidžia tik santykyje tarp skirting veikėjų. Kažkas vertinama labiau, ar mažiau tik santykyje su kitu. Taigi, siekiant išsiaiškinti regiono vertybinį pagrindą, būtina pačių regione veikiančių suinteresuotųjų šalių paklausti – kas yra svarbu regionui. Žinant, kas yra svarbu regionui, ir jungiant tai su vietai būdingu identitetu kuriama ašis darniam vystymuisi. Regiono vystymas prasideda nuo vietos tapatybės su savo unikalia istorija suvokimo. Toks pamatas leidžia aiškiai suprasti, kurie veiksmai yra kylantys iš vietos poreikių ir kuria naudą ilgalaikėje perspektyvoje, o kurie yra primetami iš išorės ir trumpalaikiai. Taip sudaromos sąlygos efektyvesniam ir į poveikį orientuotam regiono vystymo veiksmų planui.

Darnus vystymasis ir tvarus augimas yra visuotinis prioritetas tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu, tiek organizaciniu lygmeniu. Klientai, vartotojai, gyventojai reikalauja atsakomybės ir veiksmų užtikrinančių ne tik ekonominę, bet ir visapusišką gerovę. Tai neišvengiamai lemia ir regioninės politikos planavimą ir įgyvendinimą. Tačiau tam, kad darnaus vystymosi integravimas netaptų vien deklaratyviu veiksmu, būtina įvertinti regionui aktualiausius siekius, kurie labiausiai siejasi su jo tapatybe. Toks darnus požiūris į regionų vystymąsi plačiai naudojamas Skandinavijos šalyse, ir vis dažniau atsiduria tarp Europos Sąjungos finansavimo priemonių, nes leidžia efektyviau panaudoti resursus, kokybiškiau planuoti ateitį, lengviau pritraukti investicijas, tikslingiau komunikuoti, kurti tvaresnes iniciatyvas, ir įveiklinti infrastruktūrą. Visa tai įmanoma tik tada, jei veiksmai grįsti tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu. Tokio tvaraus ir ilgalaikio augimo garantas yra regioninė lyderystė – visų savivaldybių kryptingas darbas nuolatiniam regiono vystymui įgyvendinti.

Klaipėdos regiono situacija yra itin palanki prisiimti šią lyderystę nacionaliniu mastu ir tapti pavyzdžiu gerovės valstybės kūrime.

Naujienų prenumerata

Nepraleiskite svarbių Klaipėdos regiono naujienų prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.  


Šioje formoje renkame Jūsų duomenis (vardą ir el. paštą), kad galėtume su Jumis susisiekti. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikos puslapyje.


Perskaičiau KlaipedaRegion.lt privatumo politiką ir sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi laikantis visų taisyklių.


X
Naujienų prenumerata