vc_row]

NUOTOLINIO SEMINARO METU PRISTATYTOS ES MISIJOS
Klaipeda, Baltija

Drauge su kolegomis iš Švedijos, Latvijos bei Lenkijos organizavome nuotolinį seminarą ES misijoms ir jų kryptims pristatyti. Prisijungė 31 dalyvis, pranešimus skaitė 2 pranešėjai Iš Švedijos: Blekingės regiono projektų vadovas ir pagrindinis misijų projekto vadovas Daniel Sköld bei Emma Ek, Sotenas žiedinės ekonomikos centro tyrėja.

ES misijos – tai įsipareigojimas padėti spręsti regionui reikšmingus klausimus. Numatytos penkios kryptys ir tikslai, kuriuos pasiekti tikimasi iki 2030-ųjų:

  • Prisitaikyti prie klimato kaitos ir padėti bent 150 regionų ir bendruomenių tapti atspariais šiam reiškiniui.
  • Atkurti jūrų ir vandenynų išteklius.
  • Sukurti 100 klimatui neutralių išmaniųjų miestų.
  • Įkurti 100 gyvųjų laboratorijų, siekiant pereiti prie sveikų dirvožemių.
  • Nugalėti vėžį: prevencija, diagnostika ir gydymas.

Ieškant visapusiškų sprendimų, sudaromos veiklos grupės, dalinamasi pasauline praktika ir regionų patirtimi, todėl aktyviai įsijungiame į šią veiklą.

 

Plačiau apie projektą:

Asociacija „Klaipėdos regionas“, kartu su partneriais iš Švedijos Blekingės regiono, Latvijos Kuržemės regiono ir Lenkijos Slowinski nacionalinio parko įgyvendina Švedijos Instituto finansuojamą tarptautinį projektą „Misija Baltijos jūros regionas“ (angl. „Mission BSR“).

Projektu siekiama pajūrio regionus susipažinti ir pakviesti prisidėti prie Europos Komisijos Misijų įgyvendinimo. Projekto tikslas – sukurti regioninių partnerių tinklą ir suformuoti ilgalaikes, pasitikinėjimu grįstas partnerystes, kurios prisidėtų prie praktinio misijų įgyvendinimo.

Misija – tai EK tai politikos instrumentas, skirtas spręsti visuomenės problemas, tokias kaip klimato kaita ir vandenynų bei vandenų aplinkos blogėjimas ir kt.

Projekto įgyvendinimo metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas misijai „Vandenynų ir vandenų atkūrimas“, nes visi projekto regionai yra būtent pajūrio regionai, savo plėtrą orientuojantys į mėlynosios – jūrinės – ekonomikos skatinimą ir augimą.

Related Posts