PRADĖJOME NAUJUS TARPTAUTINIUS PROJEKTUS

2023-ųjų metų sausį pradėjome tris svarbias iniciatyvas, kurios tęsis 3 metus ir prisidės prie mūsų regiono augimo.

Projektas „Waterman

Vykdomas pagal Interreg Baltijos jūros bendradarbiavimo programą drauge su Klaipėdos Universitetu ir Klaipėdos rajono savivaldybe.

Problema – mažėjantys gėlo geriamojo vandens ištekliai.

Tikslas ­– skatinti pakartotinį vandens naudojimą ir mažinti taršą.

Veiksmai:

 • atliekami lietaus nuotekų tyrimai;
 • diskutuojama su mokslininkais ir tyrėjais;
 • visuomenės žinių didinimas apie antrinį vandens panaudojimą;
 • rengiamos rekomendacijos Klaipėdos regiono antriniam lietaus nuotekų panaudojimui ir praktiškai išbandoma inovatyvi lietaus nuotekų išvalymo ir antrinio panaudojimo sistema Gargžduose.

Projektas „Bascil“

Vykdomas pagal Interreg Baltijos jūros bendradarbiavimo programą drauge su Lietuvos kaimo turizmo asociacija ir Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo Institutu.

Problema – smulkių maisto gamintojų ir augintojų, veikiančių kaimo vietovėse, patirti rimti išoriniai trikdžiai ir iššūkiai dėl pandemijos, kylančių energijos kainų, gamybos sąnaudų ir t. t.

Tikslas – didinti vietos maisto gamintojų kaimo vietovėse atsparumą ir tvarų augimą, diversifikuojant verslo veiklas teikiant kulinarinio turizmo paslaugas.

Veiksmai:

 • suteikiamos žinios maisto produkcijos gamintojams, besidomintiems galimybe dalyvauti kulinarinio turizmo produktų kūrime;
 • norintiems diversifikuoti veiklą, suteikiamos ekspertų konsultacijos;
 • susisteminama projekto partnerių geroji patirtis ir parengiamos specialios konsultavimo metodikos.

Projektas „Land2Sea”

Vykdomas pagal Interreg Baltijos jūros bendradarbiavimo programą.

Problema – tarpsektorinio bendradarbiavimo ir komunikacijos stoka jūros ir pakrančių teritorijų planavime.

Tikslas – efektyviau planuoti pakrančių teritorijas, derinti bendruomenių, kultūrų, aplinkosaugos ir ekonominius interesus.

Veiksmai:

 • Klaipėdos regiono specializacijos strategijos stebėsenos gairių parengimas;
 • į sprendimų priėmimą įtraukiamos visos suinteresuotos pusės;
 • sukuriama sistema „Navigator“, kurioje einamuoju metu bus galima matyti pakrantėse vykdomas veiklas ir ateities planus.
 • Žaliojo kurso ir ES tvarios jūrinės ekonomikos įgyvendinimas.

Related Posts