Klaipėdos regiono švietimo ir mokslo konferencija

Praėjusią savaitę Klaipėdos regiono švietimo sektoriaus atstovai rinkosi į pirmąją regioninę švietimo ir mokslo konferenciją „Bendradarbiavimas regiono ekonominiam augimui“, kurios pagrindinis tikslas buvo sutelkti Klaipėdos regiono partnerius bendrai diskusijai apie regiono ir šalies švietimo sektoriaus situaciją bei jos daromą įtaką regioninei plėtrai.

Švietimas ir mokslas yra pamatinis veiksnys, siekiant darnaus regiono ekonominio augimo bei Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. įgyvendinimo sėkmės. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykusios konferencijos metu kalbėta apie nacionalines švietimo politikos gaires ir sisteminius planuojamus pokyčius. Skirtingi regiono partneriai ir švietimo sektoriaus atstovai pristatė savo veiklas ir gerąsias patirtis, vyko diskusija apie švietimo pokyčių įtaką regioninei plėtrai ir Klaipėdos regiono augimui.

Konferencijoje kvietėme dalyvauti Klaipėdos regiono savivaldybių vadovus ir politikus, administracijų specialistus, savivaldybių įstaigų, Klaipėdos regione veikiančių mokslo ir švietimo įstaigų, Klaipėdos regiono plėtros tarybos, Užimtumo tarnybos prie LR SADM, regiono verslo, kitų organizacijų, prisidedančių prie Klaipėdos regiono plėtros, atstovus.

Konferencija organizuota įgyvendinant Klaipėdos regiono specializacijos strategiją iki 2030 m. bei vieno iš jos horizontaliųjų prioritetų „Ugdantis regionas“ veiksmų planą (Uždavinys Nr. 5 „Stiprinti Klaipėdos regiono švietimo, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimą“).

Klaipėdos regiono švietimo ir mokslo konferencijos „Bendradarbiavimas regiono ekonominiam augimui“
PROGRAMA

9.00 – 9.30 Dalyvių registracija ir pasitikimo kava

9.30 – 9.45 Sveikinimo žodis

– LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas

– Asociacijos „Klaipėdos regionas“ prezidentas, Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus

– Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė

9.45 – 10.05 Klaipėdos regiono specializacijos strategija 2030: horizontalusis prioritetas „Ugdantis regionas“.

Pranešėja – Eglė Stonkė, Asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė

10.05 – 10.25 “Lietuva 2050” – švietimo vaidmuo.

Pranešėjos – Erika Vaiginienė, “Lietuva 2050” projekto metodologė, Vilniaus universiteto docentė ir Aurelija Tamaliūnaitė, Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) analitikė.

10.25 – 10.55 Pokyčiai švietimo sistemoje.

Pranešėjas – Gintautas Jakštas, LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras

10.55 – 11.15 Inovacijos švietime ir jų svarba regiono ekonomikai.

Pranešėjas – Dr. doc. Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas

 11.15 – 11.45 Kavos pertrauka

11.45 – 12.05 Ką darome dabar? Talentų reikia šiandien!

Pranešėjos – Jurgita Raišytė, Klaipėda ID talentų projektų vadovė ir Viktorija Paldauskė, International House Klaipėda Projektų vadovė

 12.05 – 12.25 Inžinerinis ugdymas Klaipėdos Baltijos gimnazijoje.

Pranešėja – Jurgita Račkauskienė, Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorė

12.25 – 12.45 Jūrų transporto sektoriaus specialistų rengimo poveikis Klaipėdos regiono ir Lietuvos ekonomikos augimui.

Pranešėja – Rima Mickienė, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai

 12.45 – 13.05 Regioninio karjeros centro „Karjeras“ pristatymas.

Pranešėja – Ana Kuzminova, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausioji specialistė

13.05 – 13.25 STE(A)M poveikis Klaipėdos universitetui ir Klaipėdos regionui. Pranešėja – Viktorija Vaitkevičienė, projekto „Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimas“ vadovė, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto tarybos pirmininkė

13.25 – 14.00 Panelinė diskusija. Moderatorė – Eglė Petrošiūtė

 14.00 Neformalus konferencijos aptarimas prie kavos puodelio

14.30 Pažintiniai turai į (iš anksto užsiregistravusiems):

  1. Klaipėdos valstybinės kolegijos inžinerinės ir maisto technologijų krypties laboratorijas ir centrus. Pažintinio turo dalyvius lydės Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakulteto dekanė Jūratė Vaitekonienė
  2. Klaipėdos valstybinės kolegijos slaugos simuliacijos centrą. Pažintinio turo dalyvius lydės Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto lektorė Daiva Narvilienė